Aktuálně - Marketing - ANERI s.r.o.

Aktuálně

Aktuality a novinky z dílny ANERI marketing.

Jaké změny přinese GDPR?

17.1.2018 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a shromažďováním osobních údajů neboli GDPR přináší řadu změn.

GDPR se týká všech firem a institucí

13.12.2017 - GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. V platnost vstoupí od 25. 5. 2018.

Jak si udržet spokojeného zákazníka?

21.11.2017 - Udržet si stávajícího zákazníka je téměř vždy levnější než získat zákazníka nového. Abychom si zákazníka udrželi, musíme ho něčím zaujmout.

Firemní večírek

24.10.2017 - Je všeobecně známé, že mezilidské vztahy významně ovlivňují produktivitu práce. Budovat dobré vztahy ve firmě a mít loajální zaměstnance by mělo být jedním z cílů vedení každé firmy.

Nástěnky ve firmách mají stále své místo

25.9.2017 - Ve výrobních firmách nemá každý přístup k firemnímu počítači a v případě sdělení informací všem zaměstnancům je nástěnka stále ideálním řešením.

Reklamní text

25.7.2017 - Napsat reklamní text tak, aby byl pro cílovou skupinu zajímavý, poutavý a čtivý je většinou velice těžký úkol.  

Firemní nákup levněji

13.06.2017 - Ze statistik vyplývá, že náklady na nákup se ve firmách pohybují okolo 60 % veškerých výdajů. Většina firem by tyto náklady určitě mohla snížit.

Nastartujte svůj pracovní tým

16.05.2017 - Teambuilding – programy týmové spolupráce jsou spolehlivým nástrojem pro zlepšení komunikace a týmové spolupráce, pročištění atmosféry a rozhýbání zaměstnanců k vyšší produktivitě.

Význam SWOT analýzy

18.04.2017 - Součástí každého podnikání je důležité mít přehled, jak na tom firma v danou dobu je, jakou naději na úspěch má připravovaný projekt, případně jakým směrem by se firma ve své činnosti měla ubírat. Řešením je provedení SWOT analýzy.

Nezapomínejte na stávající klienty

20.03.2017 - Každá firma potřebuje zákazníky, kteří od ní nakupují nabízené produkty či služby. Základem jsou kvalitní výrobky či služby za odpovídající ceny.

Levně řešený marketing menších firem

14.02.2017 - Marketing můžeme definovat různými způsoby. Jedna z definic říká, že marketing je filozofií úspěšného podnikání, kde základem úspěchu je spokojený zákazník.

Proč je důležitá firemní identita?

18.01.2017 - Firemní identita je souborem pravidel, která určují vnější vystupování firmy k zákazníkům i vnitrofiremní vztahy mezi zaměstnanci.

Sponzoring jako součást marketingové strategie

15.12.2016 - Sponzoring je poskytnutí finančního prostředku nebo nefinanční podpory převážně neziskové organizaci nebo na neziskovou akci.

Vánoční firemní večírek

18.11.2016 - Z pohledu zaměstnavatelů a majitelů firem by měl být firemní večírek jedinečnou příležitostí jak upevnit loajalitu svých zaměstnanců. Večírek je účinným prostředkem, jak poděkovat zaměstnancům za předchozí období a jak je motivovat k další práci.

Marketing realizovaný podle plánu je nejefektivnější

18.10.2016 - Marketing realizovaný podle předem stanoveného plánu je efektivnější a finančně méně nákladný oproti náhodně realizovaným marketingovým aktivitám.

Spokojený zaměstnanec

22.9.2016 - Každému je jasné, že relativně spokojený zaměstnanec, který důvěřuje vedení firmy, pracuje uvolněněji, rychleji a spolehlivěji. Aby byli zaměstnanci spokojení, je důležité ve firmě budovat dobré mezilidské vztahy.

Poštovní direct mailing

31.8.2016 - Adresná distribuce listovních zásilek – direct mailing je stále jedním ze základních a nejúčinnějších nástrojů marketingu.

Máme se chovat ke všem zákazníkům stejně?

28.7.2016 - Říká se: náš zákazník – náš pán, a tak bychom se ke všem zákazníkům měli chovat stejně bez ohledu na to, jací zákazníci to jsou a jak moc u nás nakupují. Je správné se řídit tímto doporučením?

Loajální zaměstnanci

22.6.2016 - Loajální zaměstnanci jsou jedním z předpokladů úspěšné firmy. Loajalita pracovníka vůči firmě závisí do značné míry na tom, jak s nimi organizace a její manažeři jednají.

Význam veletrhů z marketingového hlediska

18.5.2016 - Hlavním účelem prezentace na veletrhu či výstavě už není pouze uzavírání obchodů, ale zejména prezentace firmy, budování image a PR a sledování konkurence.

Marketingový výzkum

18.4.2016 - Získávání informací o obchodním trhu, zákaznících, konkurenci, rizicích a tržních příležitostech zajišťuje marketingový výzkum. Bez informací získaných marketingovým výzkumem nelze zpracovat kvalitní firemní strategii a marketingový plán.

Přímý marketing

17.3.2016 - Přímý marketing neboli direct marketing je marketingová komunikace využívající přímého kontaktu mezi zadavatelem a adresátem.

Profesionální marketing vám přivede nové zákazníky

9.3.2016 - Nic neovlivní přísun nových klientů tak, jako vhodné propagační nástroje a taktiky. V naší společnosti se věnujeme celé škále marketingových aktivit, které cílí přímo na specifické potřeby potenciálních zákazníků. S námi bude mít vaše snaha smysl, jelikož vaše marketingová kampaň snadno dosáhne kýženého efektu.

Budujte dobrou pověst firmy

24.2.2016 - Public relations (PR) buduje vztah firmy s veřejností. Dobrá pověst firmy v dnešní době patří mezi nejcennější aktiva každé společnosti.

SEO optimalizace

27.1.2016 - Návštěvnost a atraktivitu webových stránek lze zvýšit pomocí SEO praktik. Jedná se o soubor metod, kterými lze zvyšovat návštěvnost vlastního webu z přirozených výsledků vyhledávání internetových vyhledávačů Google, Seznam apod.

Outsourcing marketingu

18.12.2015 - Marketing je nedílnou součástí každého podnikání. I ti podnikatelé, kteří si myslí, že marketing nepotřebují, se bez něj neobejdou.

Firemní večírek pro zaměstnance

25.11.2015 - Období konce roku je ideální příležitostí k bilancování a k příjemnému setkání. Firemní večírek pořádaný pro zaměstnance se v tomto období stává ve většině firem již tradicí.

Marketingový plán

22.10.2015 - Marketingový plán je jednoduchý dokument, který koordinuje veškeré marketingové aktivity firmy. Marketingový plán vychází ze současného stavu firmy a směřuje k dosažení plánovaných cílů.

Event marketing prohlubuje obchodní vztahy

18.9.2015 - Firemní akce jsou důležitou součástí firemní komunikace. Při firemních akcích pořádaných pro obchodní partnery se budují a prohlubují vztahy, navazují osobní kontakty a jsou posilována zákaznická pouta.

Firemní identita

18.8.2015 - Firemní identita (Corporate Identity) je jednotný vizuální styl firmy. Firemní identita spojuje do jednotného uceleného systému styl firmy, historii a tradici, firemní hodnoty a firemní kulturu.

Význam referencí a doporučení z marketingového hlediska

20.7.2015 - Z marketingových výzkumů v různých odvětvích vyplývá, že reference a doporučení k nákupu daného produktu či k nákupu produktu od konkrétního dodavatele je jedním z rozhodujících faktorů při rozhodování kupujících.

Obal jako důležitý marketingový nástroj

30.6.2015 - Obal výrobku má několik důležitých významů. Jedná se o ochranu výrobku, poskytnutí informací o produktu a propagaci.

Hledáte investora?

29.5.2015 - Máte zajímavý business plán, ale nemáte finanční prostředky na jeho uvedení do života? Jedním z řešení může být vyhledání privátního investora (Business Angel).

Reklamní a dárkové předměty jako účinný marketingový nástroj

21.4.2015 - Firemní dárkové předměty upevňují obchodní vztahy. Kvalitní reklamní a dárkové předměty stále patří mezi nejvhodnější marketingové nástroje.

Obchodní dopis jako marketingový nástroj

13.3.2015 - Rozesílání obchodních dopisů je stále účinným a relativně levným marketingovým nástrojem k oslovení stávajících i potenciálních zákazníků.

Význam registrace ochranné známky

17.2.2015 - Ochranná známka má nejen významnou právní ochranu dodavatele, ale i nezanedbatelný význam z hlediska marketingu.

Veletržní marketing

23.1.2015 - Prezentace na veletrzích a výstavách bývá u pravidelných akcí významnou událostí, ale také vyšší investicí. Účast na veletrhu je ovšem příležitostí oslovit velké množství potenciálních zákazníků.

Proč Facebook reklama?

12.12.2014 - Facebook má stále rostoucí počet uživatelů, kteří se mohou stát zákazníky. Fcebook navíc umožňuje budování pozitivního obrazu o firmě a nabízené službě.

Mystery shopping odhaluje realitu

21.11.2014 - Mystery shopping (neboli fiktivní nákup) je metoda průzkumu trhu, jenž umožňuje odhalit realitu zákaznického servisu zejména v maloobchodě.

SEO optimalizace webových stránek

24.10.2014 - Jedná se o metodu upravování a podporování webových stránek, tak aby byly vhodné pro internetové vyhledávače. Cílem SEO je získat ve vyhledávačích, jako jsou např. Google a Seznam, co nejlepší pozice u vybraných slov a tím získat lepší pozici, což přináší větší počet návštěvníků.

Nebojte se prezentovat svoji firmu na výstavách a veletrzích

18.9.2014 - Účast na veletrhu či výstavě je jedním z nenahraditelných reklamních sdělení. Pouze na výstavě může potenciální zákazník vnímat nabízený produkt všemi smysly.

Direct mailing - adresná distribuce

15.8.2014 - Direct mailing je adresná distribuce marketingových informací konkrétním osobám ve firmě prostřednictvím tištěných zásilek.

Segmentace trhu

7.8.2014 - Segmentace trhu je důležitým pomocníkem marketingového řízení. Zabývá se analýzou trhu a nalezením zákazníků podle stanovených kritérií.

Marketingový plán - náklady a efektivita marketingu

5.6.2014 - Marketing tvoří základ úspěšného podnikání. Předpokladem úspěchu v tržní ekonomice je zvolení správné cesty ke spokojenému zákazníkovi.

Marketingové poradenství

29.4.2014 - Marketingoví poradci pomohou získat nové zákazníky, zvýšit obrat i zisk a najít v podnikání smysl a potěšení.

Proč PR

26.3.2014 - Public relations (PR) jsou techniky, prostřednictvím kterých firma buduje vztah s veřejností.

Sponzoring jako součást marketingového mixu

18.2.2014 - Sponzoring je jednou z forem marketingové propagace. Na rozdíl od reklamy, která slouží zejména k propagaci výrobků či služeb, sponzoring posiluje zejména značku.

Výhody externího marketingu

23.1.2014 - Outsourcingem marketingu firma získá zkušený marketingový tým odborníků s mnohaletou praxí.

Sociální marketing

18.12.2013Sociální – nekomerční marketing na rozdíl od komerčního marketingu nenabízí produkty a služby, ale propaguje sociální hodnoty.

Marketing s odborníky

21.10.2013 - Marketing s externími odborníky je zárukou profesionálního servisu týmu zkušených a kvalifikovaných pracovníků ve všech oblastech marketingu.

Firemní marketingové poradenství

25.9.2013 - Marketingový poradce-kouč pomůže najít ve firmě efektivní marketingové cesty, které předtím nebyly vidět. Přichází totiž z vnějšku a umí využít zkušenosti z jiných firem.

Firemní akce pro obchodní partnery

9.9.2013 - Snaha udržet si svého zákazníka a péče o něj by měla patřit k prioritním aktivitám každé firmy.

Karel Gott křtí knihu

Karel Gott a primátor Prahy Bohuslav Svoboda pokřtili knihu „Praha očima dětí”.

Spokojení zaměstnanci

22.7.2013 - Cílem každé společnosti jsou především spokojení zákazníci, kteří se opakovaně vrací. Ovšem málokterý zákazník se vrací do firmy, kde nejsou přívětiví a spokojení lidé.

Pravidla hromadného rozesílání e-mailů

27.6.2013 - V současné době již není žádným problémem hromadné rozesílání e-mailů. Rozesílání nevyžádané pošty je ale omezeno zákonem.

Re-start firmy

24.5.2013 - V období krize a recese hospodářství se vždy ukáže síla a pevné postavení úspěšných firem na trhu.

Razítka

18.4.2013 - Razítko je malým značkovacím zařízením schopným vytvářet opakovaně otisky. Stopadesátiletá historie razítek přinesla nejen změny ve tvarech razítek, ale zejména se měnily použité materiály při jejich výrobě a samotná technologie výroby.

Direct mailing

18.3.2013 - Direct mailing je adresné rozesílání zásilek (informativních letáků, nabídek, pozvánek, vzorků apod.) na přesně specifikované konkrétní adresy.

Sponzoring a cíle sponzorství

Sponzoring je jedním z prostředků marketingové komunikace. Aby se sponzoring stal přínosným, je velice důležité jej zařadit do marketingového komunikačního mixu a propojit jej s ostatními komunikačními aktivitami.

Firemní hodnoty

Tak jako člověk žije podle svého vlastního hodnotové systému, tak i zaměstnanci jedné firmy by měli uznávat jednotné firemní hodnoty.

Firemní identita

Firemní identita neboli Corporate Identity je základní nezaměnitelný vizuální styl firmy nebo společnosti.

Marketingový audit

Interní marketingový audit prováděný nezávislou odbornou společností pomáhá organizaci dosahovat její cíle

Telemarketing

Telemarketing je jednou z efektivních metod přímého marketingu

Marketingový plán

K čemu je dobrý marketingový plán?

Provizní odměňování obchodních manažerů.

Systém odměňování obchodních manažerů

Internetový marketing

Internetový marketing

Golfový turnaj

BENEFIČNÍ GOLFOVÝ TURNAJ - easy GOLFna podporu projetku Galerie talentů

Galerie talentů

ANERI se stala marketingovým partnerem a koordinátorem projektu Galerie talentů.Projekt „Galerie talentů“ pomáhá s vyhledáváním výtvarně nadaných dětí.Výjimečný projekt, který doposud nemá v Evropě obdoby, dává nadaným dětem do 17 let jedinečnou příležitost představit své výtvarné nadání odborné komisi i široké veřejnosti.

Poslat e-mail za sto tisíc

Článek pro odborný časopis Marketing & komunikace je nyní již umístěn také na zpravodajském serveru iDNES:http://sdeleni.idnes.cz/spravny-marketing-zajisti-vasi-firme-externi-specialiste-pnm-/eko-sdeleni.asp?c=A110328_141655_eko-sdeleni_ahr

ANERI nominuje ostatní firmy v ČR

Liberecká firma získala akreditaci-pověření pro udělování nominací na podnikatelské ocenění a certifikaci TOP CZECH QUALITY ČR.Certifikát a titul držitel TCQ (Top Czech Quality) ve svém oboru mohou získat nominovaní kandidáti po důkladném prověření odbornou komisí a po splnění všech kriterií. Certifikace TOP CZECH QUALITY usnadní orientaci zákazníkům, kteří budou vědět, kde najdou ověřenou kvalitu a spolehlivost.

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje. Časopis Výběr je vnímán čtenáři jako nejlépe informující titul s největší mírou důvěryhodnosti, přinášející nejkvalitnější informace (vyplynulo z průzkumů agentur AISA, GFK, ACNielsen). Časopis Výběr se soustředí na exkluzivní informace od předních českých a světových odborníků v oblasti marketingu a obchodu. Je jediným časopisem svého druhu v ČR. Informace, které nabízí svým čtenářům, mapují stav uvedených oborů u nás i ve světě.

Psali o nás - Liberecký deník

Prestižní cena firmě přiláká zákazníky

Mobilní reklama

PONESEME VAŠI REKLAMU kdekoli ve městech Liberec a Jablonec nad Nisou.
  • centrum
  • pěší zóny
  • a další

TOP CZECH QUALITY

Firma ANERI s.r.o. Liberec převzala na celorepublikovém kongresu TCQ v říjnu 2010 v Praze, za účasti Ministra pro místní rozvoj ČR ing. Kamila Janovského, hlavní ocenění Certifikát kvality TOP CZECH QUALITY ve svém oboru  Marketing a marketingové poradenství.

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Zástupci firmy ANERI s.r.o. se účastnili návštěvy delegace Velvyslanectví Spojených států amerických v Liberci.

Pomoc zaplaveným oblastem

Z iniciativy firem ANERI Liberec, VEDES Jablonec a de Wolf GROUP Cheb  se podařilo zorganizovat rychlou pomoc zaplaveným oblastem v Libereckém kraji.

Časopis FINANCE se nás ptal

Závěrečný výňatek z článku ……………Hodně podnikatelů se pro svou propagaci spokojí s nabídkami těch nepřesvědčivějších prodejců reklamy, aniž si reklamní kampaň pečlivě promyslí. „Vaše peníze do reklamy investujte systematicky a nekupte hned reklamu, jen proto, že vám ji přišel někdo nabídnout,” uzavírá Dalibor Kotek.

Outsourcing marketingu a interní audit x Improvement

„Co znamená toto cizí slovo IMPROVEMENT, které se v poslední době tak často vyskytuje kolem nás?

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR

Skutečný marketing se dělá i na Liberecku.

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám

Facebook VIR

!!! POZOR NA VIR OD FACEBOOK !!!

Nový projekt e-shop CLG

Nový e-shop se sklem Czech Luxury Glass (České luxusní sklo).

Bezpečná cesta do školy

ANERI jako generální partner Policie ČR na akci „Bezpečná cesta do školy“

Nabídka reklamních ploch

Aktuální nabídka reklamních ploch v Libereckém kraji.

Mravní Bída

V jednom odborném časopise jsem narazil na citát Tomáše Bati z roku 1932, který mě velice oslovil a o který bych se chtěl s Vámi podělit. Tento citát je skutečně nadčasový a lze ho aplikovat i po cca osmdesáti letech i na současně probíhající krizi.

Den s POLICIÍ ČR a IZS

Za spolupráce naší agentury ANERI proběhla tato akce v Liberci na parkovišti u nákupního centra Géčko úspěšně. Fotografie a PR naleznete zde.

Kalendáře

Zcela nové kalendáře pro rok 2010 - Go Twins!, nástěnné kalendáře, stolní kalendáře, diáře, novoročenky, speciální a exklusivní edice.

Nový projekt ANERI web komplex

Nabízíme komplexní řešení internetových stránek od grafického návrhu, tvorby www a e-shopů, návštěvnosti stránek, registrace odkazů, SEO, poradenství, PPC reklamy s on-line burzou, plošné reklamy a flash bannerů.

Rekonstrukce webu AJETO

Umělecká sklárna Ajeto Czech Glass Craft s.r.o. prošla rozsáhlou rekonstrukcí webu.

Návrh loga Ekofilm

Zúčastnili jsme se soutěže o návrh loga festivalu Ekofilm

Katalog Libereckého kraje

Zúčastnili jsme se výběrového řízení katalogu regionů Libereckého kraje.

Duch dnešní doby

Konzumní společnost, ztráta hodnot, vzývání nesprávných autorit .....

Ochrana proti krizi

Dobrý marketing je jedním ze základních nástrojů ochrany proti krizi.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace