Bezpečná cesta do školy - Marketing - ANERI s.r.o.

Bezpečná cesta do školy

ANERI jako generální partner Policie ČR na akci „Bezpečná cesta do školy“

Dopravně bezpečnostní akce „Bezpečná cesta do školy“ měla obrovský úspěch.


Ve středu 9. září bylo před libereckou radnicí velice živo. Bezpečnostně preventivní akce „Bezpečná cesta do školy“ pořádaná preventivně informační skupinou Policie ČR Liberec ve spolupráci s Besipem, Krajským úřadem Libereckého kraje a Českým červeným křížem se zúčastnilo více než 1000 dětí ze základních škol libereckého okresu.
Děti soutěžily v pětičlenných družstvech v soutěžích zaměřených na zdravovědu, počítačové dopravní situace, dopravní značky, dopravní testy a praktické dovednosti.
Soutěžící dokázali většinu úkolů splnit bez problémů a tam kde váhali, pořadatelé jednotlivých soutěží s dětmi případné chyby rozebrali a vysvětlili správné řešení. Formou zábavy tak děti získaly další informace o nutnosti obezřetnosti v dopravě a potvrdily si nutnost dodržování všech dopravně bezpečnostních pravidel, která jim jsou vštěpována ve škole i od rodičů.
Za odměnu si všichni odnesli malý dárek a navíc si mohli vyzkoušet trenažéry formule, motocyklu, auta či simulátor nárazu.
Poděkování patří všem pořadatelům i všem, kteří pořádání takové akce umožnili a podpořili.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace