Direct mailing - Marketing - ANERI s.r.o.

Direct mailing

18.3.2013 - Direct mailing je adresné rozesílání zásilek (informativních letáků, nabídek, pozvánek, vzorků apod.) na přesně specifikované konkrétní adresy.

Direct mailing je adresné rozesílání zásilek (informativních letáků, nabídek, pozvánek, vzorků apod.) na přesně specifikované konkrétní adresy.

Základní výhodou adresného direct mailingu oproti neadresnému sdělení je větší pozornost, kterou adresát zásilce věnuje. Další výhodou direct mailingových kampaní je snadnější tvorba zpětné vazby a možnost přesného vyhodnocení jednotlivých kampaní.

Aby byl direct mailing úspěšný, musí být kladen důraz na cílovou skupinu - vhodný výběr konečných adresátů a dalším důležitým aspektem je atraktivita formy sdělení.

Profesionální directmailingová firma zajistí výběr vhodných adres dle požadavků klienta, poradí s formou oslovení, navrhne, graficky zpracuje a vytiskne rozesílané materiály. Samozřejmostí je kompletace a balení zásilek včetně zcela atypických. Directmailingové firmy nejenže zajistí vše na klíč, ale díky smlouvám s Českou poštou s.p. a schopnosti roztřídit a označit rozesílané zásilky dle požadavků České pošty platí za poštovné podstatně nižší ceny než běžný klient pošty.

Přestože s rozvojem nových technologií – zejména internetu a možnosti zasílat informace elektronickou poštou by se mohl někdo domnívat, že zasílání listovních zásilek v dnešní době již nebude pro firmy zajímavé, opak je pravdou. Direct mailing stále patří mezi oblíbené a účinné marketingové aktivity řady firem a je nedílnou součástí jejich marketingového plánu.

Podrobné informace o direct mailingu a rady, jak nejlépe a nejefektivněji realizovat direct mailing, poskytnou marketingové firmy, které mají s adresným rozesíláním poštovních zásilek zkušenosti. Jednou z firem, která poradí jak, kdy, kde a jakou formou direct mailing realizovat je společnost ANERI s.r.o. z Liberce. Directmarketingová společnost ANERI poradí a zrealizuje na klíč celou directmailingovou kampaň, tak aby účinnost direct mailingu byla co nejvyšší.

 

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace