Duch dnešní doby - Marketing - ANERI s.r.o.

Duch dnešní doby

Konzumní společnost, ztráta hodnot, vzývání nesprávných autorit .....

Podívejte se na velice zajímavý film.

Konzumní společnost, ztráta hodnot, vzývání nesprávných autorit, skutečné mozky většinou bez uznání a ohodnocení, sportovci s příjmy ve stamilionech i více, nadřazenost, beztrestnost a neschopnost politiků a vládců, korupce na všech úrovních, globalizace, vytváření skutečného kočkopsa světové ekonomiky - tzv. kapitalismus se socialistickou tváří, dotační politika přibližující „rádoby tržní“ ekonomiky spíše k socialismu a RVHP než k běžnému tržnímu hospodářství, přerůstající celosvětový bankovní systém, v mnoha zemích světa válka a hlad. Probíhající krize a možná konec blahobytu v té naší části světa.

I takto by se možná dal nastínit duch dnešní doby.

I média jsou dnes skutečným duchem doby. Celé generace znají téměř jenom to, co vyšlo z televize a médií. Média dnes dokážou vyrobit či svrhnout ministry i prezidenty, vyvolat paniku či národy uklidnit. Oblékáme se jako v televizi a ostatních médiích, jíme to, co vidíme v médiích a především nám média dávají zábavu, tak abychom moc nepřemýšleli o skutečné realitě.

Položme si prosím otázku: Kam jsme se to dostali? Kdo jsme? V jakém systému skutečně žijeme? V jakém světě budou žít naše děti?

Provázanost ekonomik a především bankovního sektoru díky globalizaci je prokazatelná, tak jako vliv USA na celý svět. V roce 2008 zkrachovalo v USA 25 bank a hned v začátku roku 2009 dalších 14 bank a důsledkem je právě probíhající finanční celosvětová krize. Vliv a stav USA na celosvětovou ekonomiku je tedy skutečně neoddiskutovatelný a nemůžeme ho nikterak opomíjet.

DUCH DOBY (což v němčině doslova znamená Zeitgeist)

Zeitgeist The Movie je také velice zajímavý americký film, na který bych Vás rád upozornil a který poutavou formou dokumentu předkládá pohled na dnešní skutečný svět, dnešní zákonitosti, pohled do minulosti dnešních problémů, pohled na válku jako business, politiku jako business a  pohled na autenticitu nejen textů Bible, oficiální verzi o teroristických útocích z 11. září 2001 a ukazuje i na vliv Federálního rezervního systému USA (tzv. FED) a jeho vliv na celosvětovou ekonomiku. Podle autorů má tento film podnítit diváky právě k tomu, aby se na svět konečně začali dívat podrobněji a pochopili, že věci nejsou takové, za jaké je většina lidí pokládá.

Bankovní instituce a mezinárodní bankovní kartely se staly nebezpečnější než armády a při dnešní globalizaci to potvrdila i současná světová finanční krize.

Např. FED, který byl v USA zaveden v r. 1913 a jehož tvůrci byli bankéři, kteří vynesli Wilsona na pozici nejvyššího představitele USA, což jim později přineslo prosazení výnosu, který právě bankéřům úročí peníze emitované pro potřeby státu, je důkazem síly bankéřů.

Dle tohoto filmu se jednalo vždy o několik málo lidí stojících v pozadí zadlužování celé země, z něhož není úniku, protože dluh, který generuje každá vytisknutá bankovka federální rezervní bankou, nedokáže nikdo splatit, protože nikdo kromě federální banky nemá právo tisknout peníze.

Daňový systém, ve kterém poplatník pracuje několik měsíců v každém kalendářním roce na umořování státních dluhů vzniklých nesprávnou politikou a byrokracií státu, přirovnávají autoři k novodobému otrokářství. 

Film výstižně popisuje a přirovnává útoky z 11. září k tzv. false flag operation (operaci proti vlastnímu lidu, ze které je obviněn někdo jiný) a která byla učiněna proto, aby si například vláda amerického establishmentu posílila podporu veřejnosti pro pokračování své zahraniční politiky především na Blízkém východě i uvnitř USA.

Výňatek z projevu prezidenta Kennedyho z roku 1961, ve kterém vyzývá lid ke spolupráci v boji proti šedým eminencím a držitelům skutečné moci tzv. mužům za oponou, kteří jsou bohužel všude na světě, celý dokument jenom podtrhuje

Dle autorů dokumentu byly náboženské i jiné instituce tohoto světa ustanoveny těmi samými lidmi, kteří nám dali naše vlády, naše zkorumpované vzdělání i ti kteří vybudovali mezinárodní bankovní kartely. Protože tyto naše pány ani zbla nezajímame ani my ani naše rodiny, ale vše co je zajímá a co je vždy zajímalo, je jen a pouze ovládnutí celého zatraceného světa a především MOC, která chutná, nemá tato situace bohužel asi žádné řešení.

Výrok G. Masseyho „ Musí to být těžké pro ty, kteří berou autoritu jako pravdu, spíše než pravdu jako autoritu.“ duch dnešní doby zcela vystihuje.

Film byl uvolněn jako nekomerční dokumentární film a je volně ke stažení na stránkách Google Video a YouTube a to i s českými titulky. Velmi rychle se dostal do povědomí a do dnešního dne ho na internetu shlédlo více než 5 milionů lidí (a přibližně 17 tisíc každý den přibývá).

Pokud nenajdete čas na celý film a nezajímá Vás vesmír a astrologie, vřele doporučuji alespoň poslední dvě třetiny filmu. Celý film najdete na: http://video.google.com/videoplay?docid=-686108267122535204

Některé použité výrazy v informacích o filmu byly použity na základě GNU Free Documentation Licence.

Dalibor Kotek


související články: OCHRANA PROTI KRIZI

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace