Firemní marketingové poradenství - Marketing - ANERI s.r.o.

Firemní marketingové poradenství

25.9.2013 - Marketingový poradce-kouč pomůže najít ve firmě efektivní marketingové cesty, které předtím nebyly vidět. Přichází totiž z vnějšku a umí využít zkušenosti z jiných firem.

Marketingový poradce-kouč pomůže najít ve firmě efektivní marketingové cesty, které předtím nebyly vidět. Přichází totiž z vnějšku a umí využít zkušenosti z jiných firem.

Jak řešit marketing efektivně? Využít zkušeností profesionálů a nedělat to, čemu příliš nerozumím.

Jednoduchost marketingu spočívá ve dvou bodech. Najít na trhu zákazníky, kteří by mohli mít zájem o nabízený produkt a nabídnout těmto potenciálním zájemcům svůj produkt vhodným způsobem.

Mezi základní marketingové kroky patří posouzení trhu. Je nutné znát potřeby potenciálních zájemců, a definovat tuto skupinu. Důležité je, aby nabízený produkt byl pro zájemce něčím přínosný a zajímavý. Dalším marketingovým krokem je stanovení vlastních cílů. Jakmile máme jasno, čeho chceme dosáhnout, je nutné sestavit plán, který povede efektivně k naplnění vytyčeného cíle.

Důležitým aspektem zejména z pohledu efektivity je výběr vhodných nástrojů na propagaci. Nutností je také měření výsledků a účinnosti jednotlivých kroků.

Investice do marketingu lze minimalizovat zejména co nejlepším poznáním potenciálních klientů a jejich potřeb a výběrem nejefektivnějších způsobů propagace a jejich vzájemným provázáním a sladěním.

Přestože marketing sám o sobě žádné hodnoty nevytváří, správný marketing firmě přináší největší tržby a nejvyšší zisky.

Proč využívat služeb specializovaných marketingových firem?

Každý nemůže mít potřebné znalosti a dovednosti ve všech oborech (pokud chcete právní radu – jdete za právníkem, pokud potřebujete ostříhat vlasy – navštívíte kadeřníka apod.). Specializovaná marketingová firma je efektivní - má zkušenosti a znalosti, využívá agenturních slev a ověřených kontaktů (není potřeba složitě zkoušet neověřené a neefektivní kroky). Externí marketingová firma uspoří váš čas. Znalosti, potřebné vybavení a rutina zkracují čas při každé práci. Při využití služeb externí specializované firmy je určitá záruka na zdárné provedení. Vždyť při výběru externistů se řídíme referencemi, doporučením, historií nebo i členstvím v profesních sdruženích.

Jednou ze zkušených marketingových agentur s dlouholetou praxí, zkušenostmi a referencemi je určitě společnost ANERI s.r.o. z Liberce, jejíž historie sahá do roku 1990.

Společnost ANERI stála u zrodu novodobého marketingu v Čechách.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace