Marketing s odborníky - Marketing - ANERI s.r.o.

Marketing s odborníky

21.10.2013 - Marketing s externími odborníky je zárukou profesionálního servisu týmu zkušených a kvalifikovaných pracovníků ve všech oblastech marketingu.

Marketing s externími odborníky je zárukou profesionálního servisu týmu zkušených a kvalifikovaných pracovníků ve všech oblastech marketingu.

Mezi základní výhody externího marketingu patří profesionalita, efektivita, zkušenosti, know-how, úspora nákladů, nepřetržitý servis, možnost volby způsobu spolupráce.

Odborná externí marketingová firma má vyšší dostupnost informačních zdrojů a znalostní náskok v oboru. Velkou výhodou jsou zkušenosti s ?ešením podobných situací v jiných firmách. Navrhovaná řešení jsou z pohledu nezávislého odborníka nezasaženého profesní slepotou.

Jak poznat tu správnou poradenskou marketingovou firmu? P?i výběru vhodného marketingového partnera je dobré se zaměřit na prokazatelné zkušenosti. Zde hodně napoví reference a historie marketingové firmy. Určitě se vyplatí osobní (nebo alespoň telefonická) konzultace, při které se obě strany mají možnost alespoň částečně poznat. Takováto konzultace navíc určitě napomůže při výběru formy případné spolupráce. Pokud marketingová firma navíc nabízí první konzultaci zdarma, je tento rozhovor v každém případě přínosem. Náklady na případnou ztrátu času jsou zcela jistě vyváženy získanými informacemi.

Další výhodou případné spolupráce s externí poradenskou marketingovou firmou je možnost postupného rozsahu spolupráce.

Mezi na českém trhu nejdéle působící marketingové a poradenské agentury patří společnost ANERI s.r.o., které se marketingovou činností zabývá již od roku 1990. Zárukou odpovědného přístupu společnosti ANERI, profesionality a odbornosti jsou nejen bohaté reference, ale i členství v profesních asociacích i ocenění TOP CZECH QUALITY v oboru marketingových služeb.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace