Marketingové poradenství - Marketing - ANERI s.r.o.

Marketingové poradenství

29.4.2014 - Marketingoví poradci pomohou získat nové zákazníky, zvýšit obrat i zisk a najít v podnikání smysl a potěšení.

Marketingoví poradci pomohou získat nové zákazníky, zvýšit obrat i zisk a najít v podnikání smysl a potěšení.

Marketing ovlivňuje chod a všechny útvary firmy. Důležitou složkou marketingu je komunikace. Marketing je proces správného plánování, průzkumů a analýz, stanovení ceny, prodejní strategie, distribuce produktu, aj. Úspěšný marketing nemůže zvládnout jeden člověk, je třeba ho svěřit do rukou profesionálního týmu, který má zkušenosti a své know-how. Největším problémem při počátečním nastavování marketingu ve firmě bývá zvládnutí ega podnikatele, který si objednal externího marketingového poradce.

Marketingový poradce dokáže pomoci firmě, když je v potížích:

  • Jako nestranný pozorovatel snadněji odhalí příčiny potíží a navrhne potřebné změny.
  • Pomůže nastavit ceny nabízených produktů, tak aby byly ziskové a pro zákazníky zajímavé
  • Osloví ty zákazníky, pro které je produkt určen.
  • Sníží náklady na marketing – sestaví marketingový plán a vyruší neefektivní reklamu.
  • Upraví webovou prezentaci tak, aby opravdu plnila požadovanou funkci.
  • Pomůže s budováním PR.
  • Poradí a pomůže realizovat marketingové aktivity, které posunou firmu vpřed.

Podnikatelé jsou zvyklí využívat služeb daňových a právních poradců, ale marketing leckdy řeší neodborně sami.

Pro firmu zabývající se vlastní činností je neefektivní neustále sledovat veškeré novinky a trendy v oblasti marketingu. Určitě je výhodnější využít zkušeností profesionálů. Jednou ze zkušených marketingových agentur s dlouholetou praxí, zkušenostmi z praxe a referencemi je společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace