Marketingový audit - Marketing - ANERI s.r.o.

Marketingový audit

Interní marketingový audit prováděný nezávislou odbornou společností pomáhá organizaci dosahovat její cíle

Interní marketingový audit prováděný nezávislou odbornou společností pomáhá organizaci dosahovat její cíle tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace, a to v různých oblastech.

Interní audit provádí v různém právním a kulturním prostředí, uvnitř organizací-společností lišících se zaměřením, velikostí a strukturou, školení odborníci. Má-li interní audit plnit řádně své poslání, musí být vždy jeho činnost založena na profesionalitě a na dodržování standardů a etického kodexu pro profesionální praxi interního auditu. Základním pravidlem marketingového auditu je to, že jej musí provádět externí odborníci. Tím je zaručena objektivita a nezávislost. Každému auditu musí předcházet plán prací v němž je definován rozsah, hloubka, dostupnost informací, cíle i časový harmonogram.

Marketingový audit je způsob kontroly, který má za úkol zjistit soulad či nesoulad mezi možnostmi firmy a strategií firmy. Výsledkem auditu je hodnocení, jak firma využívá svých marketingových možností k dosažení stanovených cílů.

Marketing skutečně není o tom utrácet pouze finanční prostředky za reklamu. Mnohdy stačí pouze upravit některé postupy a procesy a firmě to může přinést nečekané výsledky.

Jednou z marketingových firem, která je oprávněna provádět marketingové audity je společnost ANERI s.r.o. z Liberce Tato společnost jako řádný člen Českého institutu interních auditorů může ve firmách provádět interní audity a certifikaci v různých vnitrofiremních oblastech a procesech (mimo účetních).

 

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace