Ochrana proti krizi - Marketing - ANERI s.r.o.

Ochrana proti krizi

Dobrý marketing je jedním ze základních nástrojů ochrany proti krizi.

V čem se dá hledat pomoc firmám  v době hospodářské krize?
V dobrém marketingu!
Věřte v úspěch, ne v neúspěch !
Hledejte důvody, proč ANO a ne proč NE - proč to nejde !

Dobrý marketing je jedním ze základních nástrojů ochrany proti krizi. Co jiného nám může pomoci, když ne marketing? Do kvalitního marketingu patří především umění nabídnout, umění prodat a umění rozšiřovat prodej. Nelze však opomenout ani marketingové průzkumy trhu, zkoumání potenciálních zákazníků a daného oboru obecně. Je nezbytné analyzovat i obchodní partnery, a to jak ty současné tak i potenciální, budovat povědomí o firmě a rozšiřovat portfolio klientů. Světová hospodářská či finanční krize se v posledních dnech ve všech médiích skloňuje skutečně ve všech pádech.

Nynější světová krize a její mediální podání všemi sdělovacími prostředky a krach několika velkých firem (jako např. krach Crystalexu, který však nebyl důsledkem světové krize, ale je tak mediálně prezentován) budí v mnoha firmách u manažerů a podnikatelů  obavy, nejistotu, strach a někdy i snad hrůzu z budoucnosti. Když se však podíváme do minulosti, tak každá společnost, každé hospodářství a to jak naše tak světové, se historicky vyvíjí vždy cyklicky. Snad tedy skoro každé hospodářství zažilo dříve či později období recese.
 
Nyní je však samozřejmě  jiná doba a vzhledem ke globalizaci jsou vazby například evropské ekonomiky na ekonomiku v USA, Japonsku či jinde ve světě mnohem užší a navzájem se ovlivňují. Doba je jiná i v tom, že nynějšímu stavu předcházelo relativně nečekaně dlouhé období obecného růstu.
 
Ale to nikoho z nás neomlouvá v tom, že jsme vlastně určitou krizi či recesi mohli všichni očekávat. Všichni jakoby však usnuli na pomyslných vavřínech a mysleli si, že už to bude jen a jen lepší a vše pojede tak nějak samo.
 
To však není možné, žádný strom takzvaně „neroste do nebe“ a každá pýcha předchází pád. Všechny bankovní instituce, nadnárodní holdingy a skoro monopolní akciové společnosti byly přesvědčeny, že ten pomyslný setrvačník byl rozstrkán tak, že se nikdy nezpomalí.
 
Výrobci automobilů byli asi přesvědčeni, že si všichni budeme již donekonečna kupovat stále nová a nová auta třeba jako košile. Obchodníci, jako by byli přesvědčeni, že obchodní marže několika set procent je zcela normální a přirozená. Sportovní kluby vypláceli sportovcům desetinásobky mzdy například neurochirurgů či jiných skutečných odborníků a nikdo neřešil, že by měla třeba fungovat návaznost vzdělání, odbornosti, výkonu a odměny. Dokonce tuto atmosféru klidu a stálého růstu přebralo mnoho středních a malých podnikatelů, kterým ten jejich byznys jel a rozvíjel se tak nějak sám. Nikdo neměl strach a málokdo očekával nástrahy a zásady zdravého trhu.   
 
Nebudování portfolia klientů, závislost na velice malém počtu klientů a zakázek byl velice krátkozraký. Absence pro marketingové a pro obchodní politiky může v mnohých firmách být v této situaci právě tím slabým místem a obrovským rizikem. Ovšem buďme alespoň trochu optimističtí a analyzujme současný stav. Jaká je to vlastně krize?
 
Češi přes vánoční svátky vykoupili zcela většinu obchodů. Celkový maloobchodní prodej sice klesl cca o 3% (zejména díky menšímu množství prodaných aut), ale například prodej elektroniky naopak stoupl. Dle odborných ekonomů je jasné, že se zastaví tzv. rychlý růst a vlastně se budeme mít jenom o cca 2% lépe než loni, ale stále je to lépe. Za průměrnou mzdu si v ČR koupíme, prozatím, více než lidé v Polsku, Maďarsku či Slovensku. Za celý loňský rok hrubý domácí produkt ČR dokonce vzrostl oproti předešlému roku o 3,5 procenta.
 
Tak proč tato panika, která je spíše výsledkem mediálního boomu než krizí v tom pravém slova smyslu. Panika, kterou rozpoutala média, naopak může krizi jenom prohloubit.
 
Lidé, a to i ti kteří zatím krizi nepocítili, pod tíhou mediální masáže začínají váhat, vyčkávat, šetřit a tím se zastavuje finanční koloběh. A to je právě ono, média nám  vybarvují budoucnost a svět podobně jako v minulosti tuto funkci plnilo náboženství, ale bohužel ne vždy pravdivě a v náš prospěch. 
 
Pokud například lidé přestanou kupovat, odrazí se to nejen na krachu obchodů, ale i přímo u výrobců, u kterých bude docházet k propouštění a tím ke ztrátě kupní síly.
 
A začarovaný kruh se uzavírá. Abychom krizi sami neprohlubovali nemůžeme panikařit a nemůžeme vždy slepě věřit médiím.

A proč vlastně ta podpora paniky? Protože její vytváření je pro mnohé prospěšné.
 
Hodí se všem velkým a nezdravým firmám a bankovním institucím, které mohou své manažerské neúspěchy svádět na právě probíhající krizi, politikům, ale i některým domácnostem, které si navypůjčovaly na zbytné věci v poslední době mnohem více než jejich možnosti dovolují.

Důsledky dnešní krize pociťují nejvíce po finančním sektoru především společnosti podnikající v automobilovém sektoru a všichni jejich dodavatelé. Ale nebylo většině národu již dávno jasné, že naše česká orientace na automobilový průmysl může být někdy v budoucnu problémem? Většiny nově zbudovaných průmyslových zón jsou plné firem podnikajících právě a jenom v tomto sektoru.

Samotný trh by si asi s krizí poradil sám. Pokles tržeb v obchodech vede obchodníky ke snížení cen. Každé snížení cen v obchodech vede ke zvýšení prodeje, a to vede k růstu poptávaného zboží a tedy ke zvýšení výroby a tak dále. Ale dnešní politici pod záminkou státního zájmu se na přechodném poklesu například mezd nebo produkce chtějí zviditelnit. Ale jakoukoli státní intervencí celý stav tržního mechanismu vykolejí a krize se prohloubí. Bezedné dotační tituly a státní intervence, které mají za důsledek většinou nárůst deficitu státního rozpočtu, skutečně v dlouhodobém pohledu tržní ekonomice moc nepomohou, spíše jí uškodí. 
 
Pravděpodobně pokud všichni skutečně nezačnou pociťovat ztrátu výnosů, zdánlivě se nic neděje. Jenom někteří však dokážou zareagovat na změny včas a problémy ustát.
 
Nepříznivá finanční situace na trhu skutečně asi donutí část firem změnit své rozpočty. V rozpočtech by se ale nemělo pouze škrtat. Určitě se v budoucnu mnohanásobně vrátí finance, které budou nyní uvolněny na rozvoj a zkvalitnění vlastního strategického marketingu.
 
Jak tedy také můžete čelit krizi?
Např. :
-       pokud dochází ke zpomalení růstu - nepanikařit
-       nepřijímat roli mrtvého brouka  
-       nespoléhat na to, že to nějak musíme přečkat až se krize přežene
-       aktivně bojovat a budovat a rozvíjet firmu dále
-       zkvalitnit procesy ve firmě
-       analyzovat a vyhodnocovat
-       povzbudit zaměstnance k přehodnocování svých postupů a přínosů
-       transformovat podstatu firmy na skutečně pro obchodní a pro marketingovou
-       zkvalitnit firemní marketing, a to včetně strategického marketingu
-       zajistit nové marketingové průzkumy, analyzovat slabé a silné stránky podnikání 
        a přijímat operativní opatření
-       vyhodnocovat skutečné potřeby zákazníka
-       zkvalitnit a zefektivnit komunikaci se současnými i potenciálními klienty
-       využít nezávislého pohledu na vaše služby a aktivity  (externí marketingový   
         konzultant vnáší do vašich aktivit nezatížený nadhled a zkušenosti získané i z jiných
         oborů a různých prostředí a může efektivně podpořit vaše vize)
-       nikdy nespoléhat na to, že skvělé časy vydrží věčně
 
Ať jste manažer velké společnosti či malé nebo střední firmy, případně samostatný živnostník, určitě se pro vás najdou kroky, které můžete použít s minimálními nároky na nové finance a které vám pomůžou aktivně bojovat i třeba s nepřízní osudu či krizí.
 
Zkuste si položit několik otázek :
 
Máte rezervy ve vašem firemním marketingu?
Je skutečně vaše firma postavena pro obchodně?
Je skutečně vaše firma a vaše nabídka pro klienty jasně čitelná a srozumitelná?
Máte vytvořené skutečné povědomí o vaší firmě?
Pracujete dostatečně kvalitně se současnými a potenciálními klienty?
Pracuje vaše marketingové oddělení či pracovník skutečně tak jak má?
Potřebujete, aby vaše marketingové aktivity byly efektivnější?
Vynakládáte prostředky do marketingu efektivně?
Dokážete si najít čas na vlastní marketing?
Není to tak, že pro samotnou práci vám vlastně na marketing nezbývá čas?
Víte jak díky dobrému marketingu ušetřit peníze?
Využíváte skutečné marketingové průzkumy?
 
V minulosti vládla dle prezidenta Václava Havla v naší zemi tzv. „blbá nálada“ a dnes především díky médiím je tu znovu v podobě celonárodní deprese na téma krize.
 
Svět se vždy měnil. Dnešní svět - svět globalizace se mění ještě rychleji.
Je víc než jisté, že tato celosvětová krize vznikla jako krize konzumní společnosti.
Ať už vznikla jakkoli je tady a není na co čekat.
 
Berme tuto dnešní krizi jako chvíli pro změnu, na revizi našeho dosavadního přístupu, a to nejen k marketingu. Nesmí nám ale scházet odvaha a vůle něco změnit.

Nenechme se prosím tedy ovlivnit nikým a ničím a bojujme efektivně s nepřízní osudu. Dejme věcem vždy tu správnou váhu.

Budeme-li se všichni raději zabývat tím, co umíme a co můžeme skutečně ovlivnit, než diskusemi nad politikou a světovou makroekonomikou, může nám to přinést nejen klid a naději, ale snad i úspěch.

Dalibor Kotek
Marketingový konzultant
 
Leden 2009

P.S.   POZOR  uvědomme si, že i každá krize má omezenou časovou platnost. Asi skutečně skončilo " zlaté" období. Marketing a marketingová oddělení budou v budoucnu muset hrát mnohem větší roli než dříve. Poučme se tedy i z minulosti. Ten kdo investuje do růstu a marketingu i v době krize, může vyjít z recese mnohem silnější a stabilnější než kdykoli předtím. Toto potvrzuje i například historie Tomáše Bati. Obavy mohou znejistit nejen celou firmu, ale i třeba Vaši rodinu. Příliš temný obraz budoucnosti také ubírá síly a snižuje výkonnost.


související články: DUCH DNEŠNÍ DOBY

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace