Outsourcing marketingu a interní audit x Improvement - Marketing - ANERI s.r.o.

Outsourcing marketingu a interní audit x Improvement

„Co znamená toto cizí slovo IMPROVEMENT, které se v poslední době tak často vyskytuje kolem nás?

Nic nového!
Pouze zlepšení, zdokonalení, čili něco, co bychom zodpovědně měli všichni dělat neustále, ale protože člověk je tvor pohodlný, nerad mění zaběhlé procesy a postupy!

Pro zvýšení výkonnosti každé firmy je třeba čas od času zčeřit poklidnou hladinu a iniciovat neustálé zlepšování práce a výsledků na všech úrovních.
A světe div se, my všichni, kteří jsme až dosud dělali všechno „úplně nejlépe, jak to lze“, náhle většinou vidíme, že v naší činnosti bylo a je spousta oblastí, které skutečně zlepšit jde.

Vyberu namátkou například téma – využití a výkonnosti většiny firemních marketingových oddělení, či pracovníků pověřených marketingem, ale třeba i jiných oddělení - oddělení jejichž kmenoví pracovníci se většinou brání jakémukoli vstupu externistů, kteří by mohli vidět pod pokličku a hledat efektivitu jejich každodenní práce a výkonnosti si však mnohdy vůbec neuvědomují, že správný firemní marketing a občasný interní audit je srdcem každé úspěšné firmy či projektu a hlavně jednou z nejdůležitějších složek ve firmě.  
A přitom většinou svorně všichni hudrují, že někdo požaduje rok od roku nějaké nárůsty výkonů a zisků. Jako by se ve svém soukromí chovali jinak a nechtěli rok  od roku vyšší mzdu a požitky.
I toto je improvement!

Je nutné si také uvědomit, že abychom mohli být spokojeni my všichni, musí být spokojeni i naši zaměstnavatelé, vlastníci, či akcionáři. A ono zlepšování, úspory, snižování nákladů a tak dále, to vše jsou cesty k oboustranné spokojenosti a můžeme je docílit mnoha způsoby.
Jedním z nich je určitě i outsourcing skutečného firemního MARKETINGU či Interního auditu.

Je na nás všech, abychom tuto obecnou pravdu pochopili a v těch členech týmů, i třeba externistech, či poradcích, kteří nám pomáhají najít možná zlepšení,  neviděli „policajty“ revizory či něco podobného, ale pomocníky k nalezení optimální cesty neustálého zlepšování.

Nepochybuji o tom, že drtivá většina Vašich zaměstnanců zná velice dobře nejen svoji práci, ale i rezervy, které je možné využít a tím docílit všestranné spokojenosti.
Jde jen o to, pochopit tu jednoduchou rovnici, že pokud něco zlepším, vytvořím cosi navíc, budu z toho mít něco já i ti ostatní a to i třeba za pomoci externích specialistů.
Musí nám jít o společný výsledek.

Jsem přesvědčen, že Vy a velká většina z Vašich zaměstnanců toto už chápe, a proto věřím, že jsme do budoucna schopni naplnit v oblasti marketingu, ale případně i v oblasti Interních auditů Vaše záměry a cíle dané pro další období.

Dalibor Kotek.

Firma ANERI je řádným členem nejen České marketingové společnosti, ale  například i členem Českého institutu interních auditorů a mezinárodního institutu IIA, což zaručuje všem našim klientům profesionalitu a dodržování všech  standardů a etických kodexů pro profesionální praxi v daném oboru. Jsme přesvědčeni, že si nás naši významní zákazníci nevybírají jen náhodou a i naše reference jsou tedy určitou zárukou.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace