Pravidla hromadného rozesílání e-mailů - Marketing - ANERI s.r.o.

Pravidla hromadného rozesílání e-mailů

27.6.2013 - V současné době již není žádným problémem hromadné rozesílání e-mailů. Rozesílání nevyžádané pošty je ale omezeno zákonem.

V současné době již není žádným problémem hromadné rozesílání e-mailů. Rozesílání nevyžádané pošty je ale omezeno zákonem.

Zjednodušeně lze říci, že každý příjemce rozesílaných hromadných obchodních nabídek prostřednictvím e-mailů by měl s jejich zasíláním souhlasit. Zároveň by měl mít každý oslovený obchodní nabídkou možnost odhlásit se ze seznamu obesílaných.

Zde se ukazuje veliká důležitost budování a spravování vlastní databáze klientů. E-mailové kontakty lze získávat od zákazníků včetně zákazníků e-shopu, prostřednictvím formuláře na www stránkách, pomocí soutěží apod. Nákup databáze přes internet není ideální a přináší rizika.

Úspěch marketingové kampaně realizované rozesíláním obchodních nabídek prostřednictvím e-mailů ovlivňuje řada faktorů. Nezáleží pouze na nabízených produktech, ale i na formě nabídky. Důležitý je již předmět zprávy, který příjemce prohlíží jako první a má velký vliv na otevření došlé zprávy.

Zpráva samotná by měla být jasná, přehledná a ne příliš dlouhá. Je obecně známo, že lidé nemají zájem číst rozsáhlé texty, ale chtějí rychlou a jasnou informaci. Výstižné a zvýrazněné nadpisy zákazníkovi jasně sdělí základní údaje. Také použití obrázků a bannerů zvýší propagaci produktu a jeho představení zákazníkovi. Je nutné si také uvědomit, že k e-mailovým nabídkám se později vrací minimum uživatelů. Proto je dobré motivovat čtenáře k akci již při prvním otevření nabídky – např. zvýrazněním tlačítka odpovědět, objednat, zaslat více informací apod.

Hromadné rozesílání e-mailových nabídek – newsletterů má řadu výhod. Není to pouze nízká cena, ale i možnost okamžitého a přesného vyhodnocení jednotlivých kampaní. To přináší možnost zkoušet a hledat nejvhodnější varianty. V kombinaci s dalšími marketingovými nástroji je rozesílání newsletterů účinným komunikačním a marketingovým prvkem.

V současné době různé programy umožňují vytvoření graficky zajímavých nabídek a podrobné sledování a vyhodnocování jednotlivých kampaní. Určitě se vyplatí oslovit firmy mající s hromadnou rozesílkou e-mailů bohaté zkušenosti. V případě zájmu o konzultace či přímo o realizaci rozesílky newsletterů neváhejte kontaktovat marketingovou společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace