Provizní odměňování obchodních manažerů. - Marketing - ANERI s.r.o.

Provizní odměňování obchodních manažerů.

Systém odměňování obchodních manažerů

Provizní odměňování obchodních manažerů.

 

V mnoha firmách jsou obchodní manažeři a obchodní zástupci motivováni pomocí systému provizí. Plat takovéhoto pracovníka je z větší části vypočítáván podle množství a velikosti zakázek, které za určité období dojednal.

Domníváte se, že tento systém odměňování je pro vaši firmu opravdu ten nejvýhodnější?

Provizní systém motivuje obchodního zástupce k hledání stále nových zákazníků. Aby si obchodní zástupce zajistil vyšší příjem, musí více prodat. Proto potřebuje motivovat potenciálního zákazníka, aby zboží objednal právě od něj. Nejjednodušší a nejefektivnější přesvědčovací metoda je nabídnout nižší cenu než konkurence.

Výrobní náklady u výrobců případně nákupní ceny u dovozců jsou téměř stejné. Pokud obchodní zástupce nabídne potenciálnímu zákazníkovi nižší cenu než konkurence, pravděpodobně tak získá nového odběratele, ale zisk z takovéhoto zákazníka bude pro firmu nižší. Je téměř jisté, že v brzké době se i ostatní zákazníci firmy dozví, že jejich konkurent nakupuje zboží levněji a budou také požadovat nižší cenu. Prodávající firma tak má sice více odběratelů, ale její zisky se nezvýší, spíše naopak.

Co udělá obchodní zástupce konkurenční firmy, který je také motivován pomocí provizí? Nabídne zákazníkům ještě nižší cenu než za jakou prodává vaše firma. Tím opět přetáhne odběratele ke své firmě a zajistí si provize, ale opět za cenu nižších zisků pro svoji firmu.

Konkurenční boj pokračuje a zisky obou firem klesají. Pokud už nelze prodejní cenu snižovat, obchodní zástupce má velice omezenou možnost k získání nových zákazníků na úkor konkurence, jeho provizní mzda neúnosně klesá a z firmy dává výpověď a hledá si jiné zaměstnání. Nastává situace, kdy má firma sice třeba více odběratelů, ale její celkové zisky jsou nižší. Obdobně je na tom i konkurence. Takovýto konkurenční boj se nevyplácí ani jedné straně. Výhodný je pouze pro zákazníka, který ani nemusel vyvíjet žádnou aktivitu a přestože s původní cenou byl smířen, dodavatelé mu ji sami snižovali.

Domníváte se, že za tento stav může obchodník, který si chce zajistit provize a tím výplatu? Obchodní zástupce využívá pouze situace a jakmile pro něj je nevýhodná, odchází.

Již v počátku je nutné určit si nějaké vize a dlouhodobou strategii a snažit se motivovat své pracovníky k vyšším výkonům a loajalitě k firmě jinými způsoby než pouze formou provizí. Myslet na budoucnost a volba správné marketingové strategie se vyplácí.

Využijte odborných znalostí a zkušeností odborníků. Mezi zkušené marketingové agentury poskytující marketingové a firemní poradenství již více než dvacet let se řadí společnost ANERI z Liberce. Silnou stránkou této profesionální společnosti je zkušenost s implementací navržených řešení přímo do praxe. Uvedená firma za svoji činnost obdržela ocenění TOP CZECH QUALITY pro obor marketing a firemní poradenství a také poděkování od ČMS za dlouholetý rozvoj marketingu v ČR.

 

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace