Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr - Marketing - ANERI s.r.o.

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje. Časopis Výběr je vnímán čtenáři jako nejlépe informující titul s největší mírou důvěryhodnosti, přinášející nejkvalitnější informace (vyplynulo z průzkumů agentur AISA, GFK, ACNielsen). Časopis Výběr se soustředí na exkluzivní informace od předních českých a světových odborníků v oblasti marketingu a obchodu. Je jediným časopisem svého druhu v ČR. Informace, které nabízí svým čtenářům, mapují stav uvedených oborů u nás i ve světě.

Současné výzvy a nesnáze externího marketingu

externí marketing

Na tuto problematiku jsme se zeptali ředitele jedné z prvních marketingových agentur v České republice Dalibora Kotka. Firma ANERI působí na našem trhu již dvacet let a prošla tedy mnohými úskalími vývoje marketingu v ČR. V říjnu obdržela ocenění Top Czech Quality ve svém oboru Marketing a marketingové poradenství.

Současné know-how společnosti ANERI představují zkušenosti s prací pro malé a střední podniky, ale i velké nadnárodní subjekty, pro které řeší firemní marketingovou problematiku, pomáhá s dílčími úkoly marketingu či funguje jako dohled a poradenská agentura, případně komplexně řeší firemní marketing a v posledních letech i outsourcing marketingu. „Ze strany klientů se většinou potýkáme se špatným chápáním úlohy a síly marketingu. Ve velké části jednání s potenciálními klienty musíme nejprve pracovat i s jistou mírou ješitnosti manažerů, kteří chtějí vše ovlivňovat a usměrňovat. Někdy je velice těžké vysvětlovat a obhajovat každý sebemenší krok, vysvětlovat všechny souvislosti, protože pokud se vyškrtne z návrhu  marketingového plánu jeden navržený marketingový nástroj, může to ovlivnit efekt jiného nástroje či celého výsledku,“  prozrazuje Dalibor Kotek.

Stejně tak jako se u nás za posledních dvacet let vyvinul celý trh, a tedy i zákazník, musí se vyvíjet i marketingový přístup všech firem, které chtějí na tomto trhu uspět a růst. Spolu se změnami i probíhající ekonomickou krizí musela řada společností přehodnotit svůj přístup k marketingu a k rozpočtu na něj. Ač se to třeba nezdá, spousta, a to i prozatím prosperujících firem, stále přesně nechápe správnou úlohu a sílu marketingu a mnoho manažerů ho stále zaměňuje pouze s reklamou a výdaji za ni do médií. Dnešní doba však již ukončila bezmyšlenkovité investování finančních prostředků do různých reklamních médií a většina klientů se dnes již ptá na účinnost a výsledný přínos vložených peněz. Mnohdy bylo výsledkem těchto investic pouze uspokojení ješitnosti majitelů či manažerů, kteří při cestě do práce zahlédli svůj billboard, či je při čtení novin upoutalo vlastní logo. „Tomuto mnohdy bezmyšlenkovitému a bezúčelnému vynakládání prostředků již skutečně odzvonilo a dnes je třeba marketing chápat v jeho skutečné podstatě. Mnoho manažerů nám díky probíhající krizi přiznalo, že marketing vlastně ani moc v minulosti neřešili a nyní vzhledem ke klesajícímu obratu musí výdaje spíše snížit. Tato situace je pro ně nepoznaná a sami nevědí, co mají vlastně začít dělat. Je to pro ně těžké – ztráta trhů, nízká poptávka, klesající tržby, panika a stres, to jsou všechno typické příznaky dnešní podnikatelské doby. Znamená to jediné – něco je nutné změnit, přijmout opatření a začít dělat konečně i skutečný marketing, a právě v tomto bodě se setkáváme mnohdy s nepochopením podstaty marketingu,“ podotýká Dalibor Kotek. „To, že marketing je komplex činností a nelze vyzobávat jen nějaké jeho části, to, že neexistuje přímá úměra vynaložených prostředků a zisku, to, že nelze nikomu zaručit okamžitý účinek – to jsou všechno poznatky z praxe, jejichž výsledkem je bohužel zjištění skutečného stavu podnikatelského myšlení. Nerad bych byl  pesimistický, ale na trhu se udrží jen ti nejlepší, jen ti, kteří unesou rizika podnikání, jen ti, kteří zdravě riskují a jen ti, kteří budou myslet především pro-marketingově a pro-obchodně,“ dodává.

Vtíravé myšlenky o smyslu marketingu „Před mnoha lety mě pronásledovaly i myšlenky nad samotným snažením a prosazováním naší marketingové činnosti, a zda má vůbec cenu se tímto směrem v České republice ubírat. Reklamky v té době prosperovaly, a marketing stagnoval. Dnes už vím, že to cenu mělo, a obrovskou, přesvědčuji se o tom prakticky denně,“ říká Kotek a dodává: „Marketing je kouzelný i v tom, že ve své podstatě nezáleží na oboru, pro který se zpracovává. Má své zákonitosti a zásady a je skutečně v podstatě jedno, zda vytváříte strategii pro dopravce, výrobce plastů či společnost, která těží kámen a písek. Ve všech těchto případech je třeba analyzovat a přesně určit cílovou skupinu zákazníků, stanovit strategii jejich oslovení a realizovat marketingový plán s jeho postupným a soustavným vyhodnocováním. Možná to zní jednoduše, ale je to skutečná alchymie namíchat ten správný marketingový koktejl. Pro nás je to vždy velkou výzvou.“

Několik rad a doporučení Dalibora Kotka na závěr:

  • Nezaměňujte marketingovou agenturu s reklamní agenturou.
  • Budujte kanály marketingové komunikace.
  • Marketingový poradce je ve firmě stejnou samozřejmostí jako například poradce daňový či právní.
  • Nezaměňujte nikdy investice do reklamy s řešením firemního marketingu.
  • Nenalhávejte si, že řešíte marketing, pokud investujete do reklamy.
  • Uvědomte si, že marketing je nejdůležitější součástí každé úspěšné firmy či každého úspěšného projektu.
  • Využívejte osvědčené a v praxi ověřené marketingové metody, ale zároveň se nebojte marketing dělat jinak a nově.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace