Sponzoring a cíle sponzorství - Marketing - ANERI s.r.o.

Sponzoring a cíle sponzorství

Sponzoring je jedním z prostředků marketingové komunikace. Aby se sponzoring stal přínosným, je velice důležité jej zařadit do marketingového komunikačního mixu a propojit jej s ostatními komunikačními aktivitami.

Sponzoring je jedním z prostředků marketingové komunikace. Aby se sponzoring stal přínosným, je velice důležité jej zařadit do marketingového komunikačního mixu a propojit jej s ostatními komunikačními aktivitami.

Sponzoring můžeme definovat jako investování finančních nebo jiných prostředků do aktivit, jejichž potenciál je možno komerčně využít. Díky tomu mohou firmy podporovat svoji komunikaci, neboť mohou jednoduše spojit obsah své činnosti či svůj brand s určitou významnou událostí či aktivitou.

Sponzoring je nástrojem „tématické“ komunikace. Sponzor (firma) pomáhá sponzorovanému uskutečnit jeho akci, prostřednictvím čehož pak sponzorovaný zpětně pomáhá sponzorovi naplňovat jeho komunikační cíle.

Sponzoring (na rozdíl od daru) je založen na vzájemném obchodním vztahu, což znamená, že dochází k interakci dvou subjektů a oba tyto subjekty očekávají, že budou mít z tohoto vztahu užitek.

Sponzor svými sponzorskými aktivitami sleduje určité cíle (marketingové, komunikační, propagační apod.)

Cílem sponzorství v kontextu marketingové komunikace je především budování povědomí a image značky. Sponzoring pomáhá podporovat dobré jméno a image společnosti nejen u vybraných cílových skupin, ale i u široké veřejnosti. Nelze opomenout také budování vztahu společnosti k zaměstnancům.

Přestože sponzoring je samostatnou marketingovou aktivitou, sdílí reklamní cíle. Na rozdíl od přímé reklamy není ale sponzoring zaměřen na konkrétní produkt, ale zejména na budování pozitivního povědomí. Sponzoring také na rozdíl od reklamy lze hůře přesně vyhodnocovat a jeho účinek přichází po delší době.

Sponzoring bez začlenění do komunikačního mixu a bez provázání s reklamou a ostatními prvky budování PR má svoji účinnost velice sníženou. Určitě se vyplatí, poradit se se zkušenou marketingovou společností, aby si sponzor byl jistý, že sponzorství je pro něj maximálně marketingově využito. Mezi zkušené marketingové společnosti s mnohaletými zkušenostmi patří společnost ANERI s.r.o z Liberce.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace