Sponzoring jako součást marketingového mixu - Marketing - ANERI s.r.o.

Sponzoring jako součást marketingového mixu

18.2.2014 - Sponzoring je jednou z forem marketingové propagace. Na rozdíl od reklamy, která slouží zejména k propagaci výrobků či služeb, sponzoring posiluje zejména značku.

Sponzoring je jednou z forem marketingové propagace. Na rozdíl od reklamy, která slouží zejména k propagaci výrobků či služeb, sponzoring posiluje zejména značku.

Sponzorovány bývají nejčastěji neziskové organizace, akce či osoby. Zejména se jedná o oblasti sportu, výzkumu, vědy, kultury, charity a společenské akce. Sponzorování na rozdíl od daru je založeno na vzájemném obchodním vztahu mezi sponzorem a sponzorovaným. Oba subjekty očekávají, že z tohoto obchodního vztahu budou mít užitek. Sponzoring je nástrojem „tématické“ komunikace. Sponzor pomáhá sponzorovanému uskutečnit jeho aktivity prostřednictvím čehož pak sponzorovaný zpětně pomáhá sponzorovi naplňovat jeho komunikační cíle.

Sponzoring je jedním z prvků komunikačního mixu a je důležité jej propojit s ostatními marketingovými aktivitami, tak aby bylo dosaženo maximální účinnosti v oblasti propagace značky.

Z pohledu společnosti je sponzoring vnímán kladněji než reklama.

Základním přínosem sponzorství je publicita, která posiluje značku ve společnosti. Sponzorovaná aktivita vyvolává zájem médií. Účastníci si z akce podpořené sponzorem odnášejí pozitivní zážitky a v podvědomí si takovouto akci spojí se jménem a logem sponzora. Touto cestou se tak tvoří emocionální vazby.

Účinnost sponzoringu se výrazně snižuje, pokud není začleněn do komunikačního mixu a pokud není úzce provázán s ostatními prvky budování PR a s reklamou. Firmě, která nemá zkušenosti se sponzorstvím a s marketingem obecně se určitě vyplatí spolupracovat se zkušenou marketingovou agenturou. Výrazně se tak zvyšuje efekt využití sponzoringu pro vlastní propagaci. Jednou ze zkušených marketingových agentur, která poskytuje marketingové poradenství je společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace