TOP CZECH QUALITY - Marketing - ANERI s.r.o.

TOP CZECH QUALITY

Firma ANERI s.r.o. Liberec převzala na celorepublikovém kongresu TCQ v říjnu 2010 v Praze, za účasti Ministra pro místní rozvoj ČR ing. Kamila Janovského, hlavní ocenění Certifikát kvality TOP CZECH QUALITY ve svém oboru  Marketing a marketingové poradenství.

Firma ANERI s.r.o. převzala za účasti ministra ocenění a certifikát TOP CZECH QUALITY


Firma ANERI s.r.o. Liberec převzala
na celorepublikovém kongresu TCQ v říjnu 2010 v Praze, za účasti Ministra pro místní rozvoj ČR ing. Kamila Janovského, hlavní ocenění Certifikát kvality TOP CZECH QUALITY ve svém oboru  Marketing a marketingové poradenství.

Společnost ANERI s.r.o. se tak úspěšně po dvaceti letech své historie zařazuje mezi ostatní úspěšné certifikované odborníky a lídry svých oborů v ČR.

Certifikace TOP CZECH QUALITY usnadní orientaci zákazníkům, kteří budou vědět, kde najdou ověřenou kvalitu a spolehlivost.

Ministr pro místní rozvoj ing. Kamil Jankovský při této příležitosti předávání prestižních ocenění TOP CZECH QUALITY vyzval i ostatní k hledání skutečné kvality a připomenul, že i pro zodpovědné vynakládání veřejných prostředků je kvalita podmínkou, kterou nelze vždy vtěsnat pouze a jenom do norem nebo vyhlášek.
U příležitosti předávání také ministr připomněl velký význam výběru kvalitních firem i pro veřejné zakázky. Zopakoval svůj záměr, omezovat vliv při výběru dodavatelů z řad menších a středních firem existencí například certifikátu ISO, „který nemusí vždy znamenat skutečnou kvalitu“ uvedl ministr. „Skutečná kvalita se může jen obtížně vtěsnat do úředních předpisů nebo norem“ řekl.
Nominované firmy jsou do této podnikatelské soutěže vybírány nezávislou specializovanou odbornou komisí pod vedením předsedy odborné komise doc.RNDr.Ing. Josefa Zahradníčka, CSc., který je mimo jiné i dlouholetým členem  Americké akademie věd (The New York Academy of Science).
Pouze jen ty nejlepší nominované firmy po více jak šestiměsíčním prověřování kvality jejich úrovně služeb a managementu firmy, které splní veškerá kriteria následně získávají a přebírají ocenění - Certifikát a titul držitel Top Czech Quality  - Nejlepší firma ČR v daném oboru.
Ministr přislíbil záštitu nad pořádáním této celorepublikové certifikace a předáváním ocenění TOP CZECH QUALITY i v dalších letech.

Marketing, který patří v současném tržním hospodářství společně s inovacemi mezi dvě nejhlavnější - nejdůležitější činnosti každého úspěšného podniku či projektu má tak svého certifikovaného specialistu i přímo v Liberci a to s působností a klienty po celé ČR.

Toto ocenění firmy ANERI navazuje mimo jiné i na získání Pamětního poděkování za dlouholetou podporu rozvoje marketingu v ČR, které firma v letošním roce obdržela od České marketingové společnosti.
Firma ANERI nabízí po dvaceti letech mimo osvědčené a ověřené marketingové metody a odborné marketingové poradenství i mnoho dalších specializovaných služeb, které vedou ke zvýšení obratu, zisku či povědomí nejen v podnikání.
Jednou z velice rozvíjejících se služeb, které firma ANERI poskytuje je, tzv. Outsourcing marketingového oddělení – firma si vlastně pronajme marketingové specialisty a odborníky s praxí, nenese tak ostatní neefektivní režie, které má při běžném řízení svého oddělení.
A především lehce a efektivně využívá odbornost a know-how odborné a specializované firmy.

Za tímto oceněním kvality a především dvaceti lety historie firmy ANERI s.r.o.
je mnoho práce a především skutečné praxe a ověřených zkušeností v daném oboru. Dalibor Kotek – jednatel společnosti ANERI s.r.o. k ocenění řekl. „ Nikdy nebylo naším cílem být největší,  vždy jsme měli za hlavní cíl  poskytovat svým klientům kvalitní služby vycházející z ověřených a především praktických  zkušeností a dosáhnout tak úrovní našich služeb vedoucí pozice mezi soukromými organizacemi poskytujícími odborné služby, což se nám i tímto oceněním podařilo a jsme za to velice rádi. Je to pro nás však i závazek k další práci. V současné době dochází ke změnám obchodního-tržního prostředí, a proto se musíme i my dále zaměřit na inovace a další rozšíření naší nabídky tak, aby byla pružně schopna reagovat i na nejkomplexnější a nejkomplikovanější požadavky klientů a pomáhat tak našim klientům dosahovat jejich cíle a vydělávat na rozvíjejících se obchodních příležitostech.“

PSALI O NÁS - LIBERECKÝ DENÍK

Top Czech Quality - předávání ocenění Top Czech Quality - předávání ocenění Top Czech Quality - rozhovor s Milošem Knorem do TV

Amatérské záběry z natáčení.

 

 

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace