Firemní akce pro zaměstnance - Marketing - ANERI s.r.o.

Firemní akce pro zaměstnance

Zkušený a loajální zaměstnanec - základ úspěšné firmy

Téměř každá firma, která si váží svých zaměstnanců, pro ně pořádá alespoň jednou ročně firemní společenskou či sportovní nebo zábavní akci. Vedení takovéto firmy si je vědomo, že uspořádání firemní akce pro zaměstnance se vyplatí. Spokojený zaměstnanec je k firmě loajální a proto automaticky šíří dobré jméno firmy a jeho pracovní nasazení je mnohem vyšší.
Zaměstnavatel při takovéto akci ukáže, jak si zaměstnanců váží a ještě má jedinečnou možnost obeznámit všechny zaměstnance najednou s plány a výhledy firmy do budoucna. Informovaní pracovníci vědí, co a hlavně proč dělají a cítí se součástí týmu.
Při celofiremní akci se vzájemně poznají i ti zaměstnanci, kteří se v práci nestýkají a ti, kteří se v zaměstnání setkávají, se poznají i mimo pracovní prostředí.
Firemní akce pro zaměstnance je také ideální příležitostí na uspořádání teambuildingových soutěží, při kterých se ukáží vůdčí osobnosti a lidé se naučí spolupracovat v týmu.

Cíle firemních akcí pro zaměstnance:

Budovat tým -  spolehlivý a kompaktní pracovní tým je jedním ze základů prosperující firmy.
- zlepšení vztahů a atmosféry v kolektivu pracovníků prostřednictvím společných zážitků
- zvýšení loajality pracovníků k firmě

Informovat -  informovaný zaměstnanec se cítí součástí týmu
- firemní akce je jedinečnou příležitostí, jak seznámit všechny zaměstnance s cíli a záměry firmy
- informovaný pracovník ví co a hlavně proč dělá a cítí se součástí týmu

Motivovat -  zážitky a sounáležitost motivují k vyšším výkonům
- spokojený a motivovaný zaměstnanec je k firmě loajální a proto automaticky šíří dobré jméno firmy
- příjemné překvapení je netradiční odměnou a motivuje k vyššímu úsilí v práci

Odměnit -  příjemný a nezapomenutelný zážitek je pro zaměstnance odměnou
- odreagování od každodenního stereotypu a stresu je velkou odměnou
- hezký a nezapomenutelný zážitek má větší účinek než finanční dar

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace