SEO optimalizace pro vyhledávače - Marketing - ANERI s.r.o.

SEO optimalizace pro vyhledávače

Zvýšíme návštěvnost a atraktivitu vašich webových stránek pomocí SEO praktik. Mnoho firem a obchodníků podceňují SEO a internetový marketing a snaží se tento obor provádět tzv. po domácku. Dříve či později každý zjistí, že bez specializovaného týmu na SEO a internetový marketing jsou jejich výsledky nulové. více →

SEO optimalizace pro vyhledávače

SEO pochází z anglického Search Engine Optimization.

 

Analýza www a SEO optimalizace pro vyhledávače

Prvním krokem SEO optimalizace by měla být detailní analýza současného stavu webové prezentace a její SEO optimalizace. Analýza odhalí jak použitelnost stránek z hlediska návštěvníka, tak přístupnost z hlediska vyhodnocování robotů a internetových vyhledávačů.

 

Průzkum konkurence v daném oboru

Před samotným zahájením SEO prací je třeba zjistit jak složité bude se dostat na přední stránky vyhledávačů a jaká nás čeká konkurence. Tento krok bývá také důležitý pro stanovení ceny SEO optimalizace pro vyhledávače.

 

Analýza klíčových slov

Použitím našich nástrojů zjistíme celosvětově i místně nejvyhledávanější klíčová slova. Seznam těchto slov, počet jejich hledanosti a konkurenčnosti by měl vyvolat týmové jednání obou zúčastněných stran (zadavatele a zhotovitele), kteří by se měli dohodnout na konečném výběru a použití těchto slov. Společným výběrem těchto slov začíná práce zkušeného copywritera (reklamního či webového textaře).

 

Copywriting a práce webového a reklamního textaře

Copywriter

Copywriter je reklamní textař a má za úkol psát čtivé, prodejní, lákavé a obchodní texty. Do jeho prací většinou spadá psaní reklamních textů, tvorba webových textů, psaní PR článků či návrhy merketingových sloganů.


V této fázi spolupráce přichází na řadu copywriter, který řádně nastuduje celou problematiku a daný obor a dle svého nejlepšího uvážení a zkušeností začne přetvářet z již připravených materiálů od zadavatele textovou strukturu a obsahovou část textů. Texty jsou jednou z nejdůležitějších částí SEO optimalizace pro vyhledávače, proto tato práce je velice náročná a někdy i podstatně dlouhá. Copywriter se může během práce obracet na zadavatele s žádostmi o doplnění nebo upřesnění některých informací. Copywriter bude texty stavět podle předem vybraných a domluvených klíčových slov. Nejdříve vznikne textová struktura celých stránek (menu, sekce a podsekce), kterou musí zadavatel odsouhlasit, aby mohl textař pokračovat ve tvorbě obsahu.

Po dokončení textařských prací, budou texty předány dalším copywriterům, kteří nezávisle na sobě opraví případné gramatické a sémantické chyby a podají své návrhy a doporučení vedoucímu celého textařského týmu. Ten poté texty doplní a upraví dle daných doporučení. Po doporučené úpravě se texty opět dají přečíst a zkonzultovat dalším nezávislým osobám (externí poradci a pracovníci ANERI), kteří mají za úkol analyzovat, zda texty jsou srozumitelné a jestli z nich je cítit jejich podstata. Poslední v řadě konzultantů je zadavatel, který musí texty řádně přečíst, zkontrolovat hlavně jejich pravdivost a celkový obsah. Zadavatel by měl texty buď odsouhlasit nebo podat zhotoviteli případné připomínky a návrhy. Po odsouhlasení textů ze strany zadavatele začíná sazba a stylistika do webového prostředí.

 

Ruční registrace do internetových katalogů

Další velice důležitá a neopomenutelná práce při SEO optimalizaci pro vyhledávače je registrace do katalogů a vyhledávačů. Dnes Vám můžeme nabídnout registraci až do 550 českých internetových katalogů. Registrace do velkého množství internetových katalogů Vám umožní získat prvotní zpětné odkazy. Ruční registrace do katalogů provádí specializovaní a proškolení odborníci, kteří už znají přesné postupy a kategorie jednotlivých katalogů. NEPROVÁDÍME REGISTRACE ROBOTEM!!!

Internetový katalog je v podstatě katalog firem, institucí.

Při ruční registraci do katalogu firem zapisujeme následující informace:

  • titulek
  • popis
  • klíčová slova
  • www adresu
  • telefon
  • e-mail
  • ičo a dič

 

Link building - budování zpětných odkazů

Link building neboli výměna zpětných odkazů je velice důkladná a dlohodobá práce. Je třeba velice důkladně promyslet jaký si vyberete zpětný odkaz a kam ho umístit. Link building je způsob jak zvyšovat hodnocení webových stránek vyhledávacími roboty. Zpětným odkazem s jiným webem dáváte tomuto webu hodnotící body a on vám. Link building je soustavná a mravenčí práce, která bývá často nedoceněna a podceněna. Jen zkušení link builder ví jak správně zapisovat a kam umístit znění zpětného odkazu.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace