Média a tisk - Marketing - ANERI s.r.o.

Média a tisk

Služby mediální a tiskové kanceláře.

Málokdo si uvědomuje skutečnou sílu mediálních informací a málokdo doceňuje a je školen na komunikaci s médii a novináři, což způsobuje v dosti případech obrovské škody v budování určitého povědomí a image firmy či daného projektu.

I vztahy s médii a veřejností se musí profesionálně budovat a formovat. Ani vytvoření správné tiskové zprávy a použití vhodných slov ve správný čas není vždy v běžném chodu pro vedoucí pracovníky tak jednoduché, a proto je vhodnější využít služeb specializovaných mediálních a tiskových agentur.

Při správném a dlouhodobém přístupu se pak můžete čas od času objevovat i v různých denících, tak jak ukazuje níže i příklad jednoho z našich klientů.


V opačném případě se může i stát, že se článek v tisku objeví, ale ne vždy odpovídá Vašim představám a záměrům.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace