Public Relations - Marketing - ANERI s.r.o.

Public Relations

Komunikace s médii a styk s veřejností.

Vytvářet požadovaný image firmy u klientů a především u široké veřejnosti, komunikovat s novináři, či připravovat prezentace není pro interního jedince ve firmě vůbec jednoduché a při nejlepší snaze to často bývá i velice neefektivní. Právě proto nabízí naše specializovaná firma svůj tým a mnoha lety budované know-how k externímu využití všem firmám, které chápou nezbytnost a nutnost profesionálního přístupu k marketingu a public relations.

Můžeme zcela dodavatelsky, tedy externě, pro Vás systematicky pracovat a pomoci Vám tak profesionálně a především velice efektivně řešit komplexně veškerou problematiku s marketingem, public relations a vším souvisejícím. Tento nástroj je i součástí marketingového plánu.

Bude jenom na Vás stanovit rozsah naší práce, záleží na cíli, který chce Vaše společnost dosáhnout.

Některé základní body, které můžeme za Vás v oblasti PR řešit:
 • Pomůžeme Vám s formováním Vašeho základního poselství, tak aby Vaše cílové skupiny a veřejnost jasně chápala veškeré Vaše aktivity.

 • Budeme Vaším externím poradcem a předáme Vám efektivní rady a triky v celé oblasti marketingu a public relations.

 • Sjednotíme firemní politiku PR a marketingu.

 • Pomůžeme Vám potlačit sebemenší firemní obavy či strach z médií.

 • Provedeme analýzy a přesné vymezení cílových skupin a stanovíme závazné postupy pro působení na tyto cílové skupiny.

 • Zajistíme systematické budování správného povědomí o firmě a všech jejich skutečných aktivitách.

 • Sjednotíme, upevníme a zvýšíme firemní image:

- vytvářením jednotného firemního vizuálního i mediálního stylu a identity
- corporate identity
- corporate communication
- strategii budování image firmy
- celkovou profilaci firmy u široké veřejnosti

 • Vybereme vhodné komunikační formy a jejich využití

- výběr všech nástrojů public relations

 • Budeme provádět účinnou a systematickou komunikaci a práci nejen s médii.
 • Vytváření reklamních a novinářských textů je pro nás samozřejmostí.

- Komu? Co? Kdy? Jak? Kolik?

 • Zajistíme komplexní a profesionální spolupráci s médii

- proaktivní komunikace o možných problematických tématech
- pravidelné sledování - monitorování médií
- osvětlovací komunikace s médii
- tiskové zprávy pro média o aktivitách, sponzoringu, charitě apod.


Tiskoviny:
- výběf vhodného druhu tiskovin (letáků, zpravodajů, buletinů atd.)
- grafické zpracování
- tisk a výroba
- distribuce (cílená)

Budeme za Vás profesionálně čelit jakékoli negativní publicitě.

Jestliže shrneme výše uvedené body do jednoho, tak pro Vás komplexně zajistíme styk nejen s klienty, ale i s veřejností či potenciálními zákazníky.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott, Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace