Nástroje marketingu - Marketing - ANERI s.r.o.

Nástroje marketingu

15.1. 2010 - základní nástroje marketingu.

 

Základní nástroje marketingu jsou:
- poptávka
- průzkum trhu a analýza
- plánování
- propagace

Při tvorbě marketingového plánu jsou většinou používány zásady tzv. 4P, což je Product (produkt), Price (cena), Promotion (komunikace), Place (distribuce).

PRODUCT (produkt)
Soustředíme se hlavně na kvalitu produktu nebo služby, silné a slabé stránky. Při průzkumu trhu musíme zjistit, jestli je o produkty či služby zájem a zda jsou potenciální zákazníci. Jestliže je o produkt či službu zájem a je na trhu velká konukurence v daném oboru, musíme se lišit. Kvalitní průzkum trhu a následnou analýzu doporučuji nechat
udělat profesionální agenturou.

PRICE (cena)
Důležité je na trh dodávat výrobky, které mají vyšší hodnotu užitku a ceny než primárně kvality. Klademe si za cíl vždy řádně analyzovat potenciálního zákazníka a cenu stanovit podle jeho očekávání.

Máme 3 druhy cen:
- nákladová cena
- poptávková nebo konkurenční cena
- dumpingová cena, která podbízí a je dočasně minimálně na úrovni nákladů

PROMOTION (prezentace výrobku nebo služby)
Důležité je správné zacílení na potenciálního zákazníka. Podle cílové skupiny volíme správnou komunikaci, podporu prodeje, reklamu, veřejné mínění (public relations) a osobní prodej.

PLACE (distribuce)

Místo prodeje, správná příležitost nebo čas je velice důležitý a podstatný artikl při samotném prodeji.

Existují 2 základní distribuční cesty:
- přímá cesta - přímý prodej, zásilkový nebo katalogový prodej
- nepřímá cesta - cestou zprostředkovatele (maloobchod, velkoobchod, dealer)

Při distribuci je dobré dodržet rychlost, bezpečnost s co nejmenšími
náklady v požadováne kvalitě a všemi informacemi, které vyžaduje
zákazník.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace