Nepodcenit marketing - Marketing - ANERI s.r.o.

Nepodcenit marketing

V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit

Outsourcing marketingu

Nejčastěji outsourcingovou službou je HR poradenství a najímání pracovních sil, běžná je externí spolupráce s účetními firmami, právními kancelářemi nebo s profesionály z oblasti IT, marketingu a public relations. V období ekonomické recese je potřeba se na tyto procesy zaměřit zejména proto, že musí nabízené zboží nebo služby přizpůsobit měnící se situaci na trhu. Pokud firma osloví skutečné experty, třeba i z různých konzultantských společností, může na tom v důsledku jedině získat “vysvětluje Šárka Gabriel senior konzultantka poradenské společnosti Pentacle Conzulting.

Právě poslední dvě položky by se neměli podle odborníků v době hospodářské krize podceňovat. „V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit zejména proto, že se musí nabízené zboží nebo služby přizpůsobit měnící se situaci na trhu. Pokud firma osloví skutečné experty, třeba i z různých konzultantských společností, může na tom v důsledku jen získat, "vysvětlije Šárka Gabriel, senior konzultantka poradenské společnosti Pentacle Consulting.
Outsourcování marketingových poradců není doménou jen velkých společností. Navíc i ty, pokud mají zřízené interní marketingové oddělení, často najímají externí odborníky nebo celé konzultantské týmy, aby jim s marketingem a komunikací, reklamou i PR, pomohly. Spolupráce se může odehrávat buďto na projektové úrovni, kdy je tým ohodnocen jednorázově, případně se marketingoví specialisté dají najmout dlouhodobě a potom zpravidla bývají odměněni měsíčními(pro klienta často cenově výhodnějšími)paušály.
Zkušenosti s outsourcingem marketingu a public relations má také výrobní společnost H+H Česká republika.
„Protože jsme specialisté v oboru výroby stavebních materiálů, je pro nás výhodnější pro činnosti mimo náš obor, jako je třeba i marketing využívat externí tým odborníků. Pro firmu je to vhodné, nezatěžujeme zbytečně věcmi, které umí lépe řešit někdo jiný. Outsourcingem šetříme čas a tím i finanční prostředky,“shrnuje své zkušenosti finanční ředitel H+H Česká republika
Martin Svatoš.

navazující článek

zdroj: www.komora.cz

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace