Základní informace - Marketing - ANERI s.r.o.

Základní informace

Marketing Liberec - Založení, členství, podpora, hlavní služby, zastoupení.

ANERI s.r. o.

Sídlo - Kontaktní kancelář: Hodkovická 52/52, 460 06 Liberec 6

IČO: 25429469

DIČ: CZ25429469

Odpovědný zástupce: Dalibor Kotek - jednatel

NONSTOP INFO LINKA: 602 45 80 45

registrace: KS Ústí nad Labem, odd. C, vl. 17948

Rok založení 1990 - změna právní formy 2001

 


Firma ANERI je členem

ČESKÉ MARKETINGOVÉ ASOCIACE
THE CZECH MARKETING ASSOCIATION
ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ
THE CZECH IINSTUTUT OF INTERNAL AUDITORS
KLUBU INTUITIVNÍHO MARKETINGU
INTUITIV MARKETING CLUB
PUBLIC RELATIONS KLUBU
PUBLIC RELATIONS CLUB
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY


Členství zaručuje
Firma ANERI je řádným členem nejen České marketingové společnosti, ale například i členem Českého institutu interních auditorů a mezinárodního institutu IIA, což zaručuje všem našim klientům profesionalitu a dodržování všech standardů a etických kodexů pro profesionální praxi v daném oboru. Jsme přesvědčeni, že si nás naši významní zákazníci nevybírají jen náhodou a i naše reference jsou tedy určitou zárukou.


Firma ANERI podporuje
Charitativní projekty
Dobročinné akce
Dopravně bezpečnostní projekty


Hlavní poskytované služby:
Marketing - Marketingové poradenství
Event marketing
Mediální a PR poradenství
Direct marketing
Reklamní činnost
Poradenství v oblasti sociálního marketingu
Poradenství v organizaci a řízení vnitrofiremních procesů
Efektivní produkce zajišťovaná vlastní kapacitou či osvědčenými subdodavateli
Lobing a nábor partnerů - vyhledávání obchodních partnerů
Outsourcing kompletních i dílčích marketingových služeb (Marketing – Média a PR) Marketingové průzkumy


Rozsah služeb společnosti ANERI je zabezpečován i díky vlastní provozovně v níž se nachází dílna, sklad, tiskové, balící a expediční stroje, kanceláře a ubytování.


Naši významní zákazníci

ČEZ, Brněnské veletrhy, KÚ Libereckého kraje, Inf. kancelář EVROPSKÉHO PARLAMENTU,   MULTI development, STILL, UVEX ČR, TESCO Stores, SYNER, UVEX SR, Readers Digest Výběr, SAZKA, Golf Club - Resort Paradise,  ROTARY, OMV, TARMAC CZ a.s., VALMARK, ODYSSEY IMP.USA, Ypsilon Golf Liberec, ASTRA Satelity kancelář Austria, kanc. Poland a další.    

ANERI je výhradním zástupcem projektu EUREGIO pro přeshraniční spolupráci mezi firmami.


Výsledek grafických prací provedených zhotovitelem je jako jedinečný výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele firmy ANERI s.r.o., dílem, jež je předmětem autorského práva, dle zák.č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění a nesmí se použít a jakkoli upravovat či pozměňovat bez předchozího souhlasu zhotovitele.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace