Interní audity - Troubleshooting - Marketing - ANERI s.r.o.

Interní audity - Troubleshooting

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.

ANERI Consulting

Troubleshooting -  předcházení a odstraňování problémů
jako preventivní opatření v oblasti firemní krize a stagnace.
Cílem je nastartovat nový růst a zamezit neefektivnosti.


Troubleshooter - konzultant (poradce z praxe)
Externí pohled experta se skutečnými praktickými zkušenostmi z různých firem zajišťuje potřebný odborný a nezatížený pohled do běžných mechanismů fungování společnosti

Jak efektivně předejít firemní krizi?

Zkuste v zahraničí již vyzkoušený a ověřený troubleshooting a využijte služeb troubleshootera.

Troubleshooting

 • Efektivní odstraněním dílčích problémů, které mohou zapříčinit podnikovou krizi, využitím služeb marketingového externího experta.
 • Externí pohled odborníka se skutečnými praktickými zkušenostmi z různých firem, vlastním know-how a s nezatíženým pohledem do běžných mechanismů fungování podniku.
 • Cílem je nastartovat nový růst a zamezit neefektivnosti firmy.

Troubleshooter

 • Expert na řešení problémů ve firmách, které by mohly vyústit v krizi.
 • Externí konzultant bez výkonných pravomocí, jehož hlavním úkolem je definování interního problému a na základě svého know-how, vždy však v kooperaci se zadavatelem, navrhnout efektivní řešení, jež zajistí odvrácení hrozby krize.
 • Odborník s bohatými znalostmi a zkušenostmi z široké a oborově různorodé praxe.    (Nestačí pouze teoretické vzdělání.)
 • Na rozdíl od interních zaměstnanců, kteří obvykle nemají zájem měnit a navyšovat svoji práci, není ovlivněn profesní slepotou a navrhuje vedení nejvýhodnější a nejúčinnější řešení.
 • V případě zájmu zadavatele navržená řešení realizuje.

Troubleshooter není krizový manažer.

Krizový manažer  -  přebírá vedení podniku, který již je v krizi a snaží se podnik z krize vyvést.

Troubleshooter

 • expert na řešení problémů dosazován vedením společnosti jakožto externí konzultant v době, kdy podnik ještě není v krizi, ale nastal již problém (nebo by mohl nastat), který by mohl vyústit v krizi.
 • Vystupuje v roli externího konzultanta bez výkonných pravomocí, jehož hlavním úkolem je nestraně zmapovat kompletní pozadí vnitrofitremních procesů, případně problému a na základě svého know-how, vždy však v kooperaci se zadavatelem, navrhnout efektivní řešení, jež zajistí odvrácení případných hrozeb. V případě zájmu zadavatele navržené řešení realizuje.

Interní zaměstnanci tuto funkci nemohou nikdy nahradit, mohou s ní pouze spolupracovat. Objevovat nové metody a postupy, jak dělat věci jinak a mnohdy efektivněji, jak využít každého pracovníka na 100% je především úkolem vedení, které může využít služby externího Troublshotera, který je vždy zodpovědný pouze nejvyššímu vedení.

ANERI
Jako řádní členové Českého institutu interních auditorů můžeme ve Vaší firmě provést interní audit a certifikaci v různých vnitrofiremních oblastech, procesech - ne však účetních.

Interní AUDIT je:

Nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost, zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat její cíle tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace a to v různých oblastech.

Interní audit se provádí v různém právním a kulturním prostředí, uvnitř organizací-společností lišících se zaměřením, velikostí a strukturou, pomocí našich školených odborníků.

Má-li interní audit plnit řádně své poslání, musí být vždy jeho činnost založena na profesionalitě a na dodržování standardů a etického kodexu pro profesionální praxi interního auditu.

Všem našim klientům zaručuje výše uvedené skutečnosti naše řádné členství v Českém institutu interních auditorů a mezinárodním institutu IIA, Inc. se sídlem v USA.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott, Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace