CRM -

CRM

Řízení vztahů se zákazníky, auditorování firemních CRM systémů.

Firma ANERI marketing rozšířila své služby v oblasti marketingových komunikací o auditorování firemních CRM systémů a navázala tak na již osmnáctileté praktické zkušenosti v oblasti marketingu, marketingových komunikací a direct marketingu.

POMŮŽEME VÁM ZAVÉST AKTIVNÍ PRINCIPY A STANDARDY CRM
Sdružujeme a spolupracujeme i se všemi dalšími potřebnými odborníky a jsme tedy schopni komplexně pokrýt celou oblast CRM.

Firma ANERI Vám nabízí
:
CRM nejen pro velké firmy, ale i malé a střední firmy.
- poradenství v oblasti CRM
- pomoc a metodické vedení při změně fungování firmy na firmu zákaznicky orientovanou
- zavádění - implementace principů a standardů CRM do firemní politiky
- analýzy - posudky současného stavu a audit firemního CRM
- certifikace - ověření a vystavení certifikátu o provedení auditu CRM

Obecně:
Existují základní zásady - principy a standardy, které musíme pro každou firmu s odbornou péčí upravit a implementovat na dané firemní podmínky. Nejedná se o jednoznačně vydané zásady, které jdou použít jako "kuchařka".

CRM není žádný balíček či software, který koupíme, nainstalujeme a je hotovo.
CRM není možné si osahat či vyzkoušet.
CRM představuje filozofii, strategii či přístup konkrétní firmy ke svým zákazníkům.

Jedná s o metodické vedení a analýzy vnitrofiremních kroků týkajících se vztahů se současnými, budoucími-potenciálními, ale i minulými klienty.

Cestou dosažení cílů CRM je změna - zkvalitnění všech firemních procesů tak, aby bylo možné analyzovat, rozvíjet a především řídit veškeré vztahy se všemi zákazníky.
Cílem zavedení CRM je navázání, udržení a především další rozvíjení vztahů a kontaktů s každým klientem a tedy maximální využití hodnoty klienta pro danou firmu.

Kdo je ve firmě a pro firmu nejdůležitější?
Není to ani ředitel, ani majitel a ani nikdo nebo něco jiného, ale je to jen a pouze ZÁKAZNÍK.