Marketingové poradenství -

Marketingové poradenství

Záruka nezávislého pohledu odborníka - minimalizace rizika firemní a profesní slepoty.

ZASTAVTE SE U NÁS NA KÁVU.

Externě pro Vás hledáme rychlá a efektivní řešení, která jsou rychle a levně zrealizovatelné, tzv. QUICK WINS.

Marketingový poradce-kouč vám umožňuje najít cesty, které předtím nebyly vidět. Přichází totiž z vnějšku a umí využít zkušenosti z jiných firem. Při začínající spolupráci ve společnosti většinou provádíme vnitřní audit, abychom nadechnuli filosofii firmy, odhalili případné nedostatky, apod. Po tomto auditu začínáme pracovat na marketingovém plánu a marketingové strategii.


Firma ANERI jako řádný člen Českého institutu interních auditorů může ve Vaší firmě provést interní audit v různých vnitrofiremních oblastech, procesech - ne však účetních.

Především v oblasti:

- marketing a komunikace s partnery
- marketingový audit
- marketingový informační systém
- marketingová organizace firmy
- marketingové studie a průzkumy
- obchodní metody a cesty

Interní AUDIT

Nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat její cíle tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace a to v různých oblastech.

Interní audit se provádí v různém právním a kulturním prostředí, uvnitř
organizací-společností lišících se zaměřením, velikostí a strukturou, pomocí našich školených odborníků. Má-li interní audit plnit řádně své poslání, musí být vždy jeho činnost založena na profesionalitě a na dodržování standardů a etického kodexu pro profesionální praxi interního auditu.

Všem našim klientům zaručuje výše uvedené skutečnosti naše řádné členství v Českém institutu interních auditorů a mezinárodním institutu IIA, Inc. se sídlem v USA.

Řešení provázané do praxe

Jako zcela nestranný konzultant Vám pomůžeme zefektivnit vnitrofiremní procesy a tím zlepšit jejich výkonnost.
Navrhujeme a optimalizujeme vnitrofiremní procesy a zavádíme nové postupy do praxe.
Správné řešení začíná stanovením správné analýzy, zmapováním výchozího stavu
a stanovením firemních cílů.

Návrhy řešení, poradenství a projektový přístup

Velkou výhodu spolupráce s ANERI představuje mnohaletá praktická znalost různých podnikatelských prostředí velkých i malých firem z různých oboru činnosti a tím již kvalitní know-how.
Zkušenosti a pozitivní reference řadí ANERI mezi konzultační a poradenské společnosti, jejichž silnou stránkou je i implementace navržených řešení přímo do praxe.

Marketing skutečně není o tom utrácet pouze finanční prostředky za reklamu. Mnohdy stačí pouze upravit některé postupy a procesy ve Vaší firmě a může Vám to přinést nečekané výsledky.

Pohled nestranného, externího odborníka, který není zatížen provozní slepotou a nemá svázané ruce rolí zaměstnance Vám může v tomto velice pomoci.

Můžete i nadále k Vašemu marketingu a podnikání přistupovat stále stejně jako doposud. Pokud však přistupujete k věcem stále stejně, nečekejte žádnou změnu.

Máte však i šanci využít vyzkoušené a ověřené postupy z praxe, které již jinde fungují a změnu přináší.

Je to skutečně jen na Vás.