Event marketing -

Event marketing

Pořádání firemních dnů, tiskových konferencí, společenských, sportovních a promotion akcí.

Firemní akce

Firemní akce, zábavné a motivační akce, reklamní a prodejní akce, školení a výuka, městské slavnosti a vánoční trhy, kulturní akce, společenské události, sportovní akce a sportovní exhibice. Pro zaměstance Pro obchodní partnery Proč dělat eventy s agenturou     Typy firemních akcí

Tiskové konference a semináře

Organizace konferencí a seminářů.

Výstavy a prezentace

Výstavy, prezentace a promotion akce.

Charitativní projekty

Pořádání a organizace charitativních projektů pro děti, postižené a sociálně slabé.

ANERI a golf

Správným marketingem Vám zbyde čas i na golf.

Vánoční trhy

Kompletní realizace vánočních trhů v Českém Dubě.


Ke správnému marketingu patří i pořádání firemních dnů, tiskových konferencí a různých společenských a sportovních akcí, které pro Vás můžeme připravit zcela na klíč. Vzhledem ke skutečnosti, že již dnes patří k etice i firemní filantropie, můžeme pro Vás připravit i různé charitativní projekty.

Event marketing neboli pořádání firemních akcí je nedílnou součástí marketingového mixu a firemní komunikace. Jedná se o nástroj, kterým prohlubujeme vztahy se stávajícími obchodními partnery, případně se snažíme upoutat nové potenciální klienty.

Prostřednictvím event marketingu se snažíme pro účastníky připravit zážitky, které mají za úkol podpořit image firmy a její produkty. Při pořádání firemních akcí se vychází z poznatku, že si lidé nejlépe zapamatují to, co prožijí.

Uspořádáním firemní akce pro obchodní partnery se posilují zákaznická pouta, budují se a prohlubují vztahy a navazují osobní kontakty. Firemní akce může být také ideální příležitostí k představení nabízených novinek.

Zákazník je samozřejmě nejdůležitější osobou ve firmě, ale velmi důležitý pro firmu je také loajální zaměstnanec. Uspořádáním firemní akce pro zaměstnance se prohloubí jejich loajalita k firmě, vzájemně se poznají i ti zaměstnanci, kteří se v práci nestýkají a ti, kteří se v zaměstnání setkávají, se poznají i mimo pracovní prostředí. Uspořádáním takovéto akce zaměstnavatel navíc ukáže, jak si zaměstnanců váží. Firemní akce pro zaměstnance je také ideální příležitostí na uspořádání teambuildingových soutěží, při kterých se ukáží vůdčí osobnosti a lidé se naučí spolupracovat v týmu.

Každá marketingová aktivita by měla mít co největší efekt a přínos pro firmu. Proto je vhodné na uspořádání firemní akce využít služeb profesionální agentury, která má bohaté zkušenosti s realizací firemních akcí na míru.

Jednou z firem, které má bohaté zkušenosti s pořádáním firemních akcí na míru je společnost ANERI z Liberce. Zkušení pracovníci této společnosti pomohou s výběrem ideálního prostředí, připraví program na míru, zajistí občerstvení a postarají se o to, aby se všichni hosté v průběhu firemního dne cítili příjemně a aby si z vašeho setkání odnesli nezapomenutelné zážitky.