Marketingové průzkumy -

Marketingové průzkumy

Průzkum trhu, konkurence a potenciálních zákazníků.

Výzkumy trhu jsou důležitým základem pro určení správné marketingové strategie a prvním krokem pro vytvoření kvalitního marketingového plánu.


Nabízíme marketingové průzkumy a výzkumy:

- výzkumy B2B (výzkumy pro podniky, jejichž zákazníci jsou firmy a instituce)
- výzkumy B2C (výzkumy na trzích spotřebního zboží a služeb)
- průzkum spokojenosti a loajality zaměstnanců
- průzkum spokojenosti klientů
- průzkum konkurence
- průzkumy u příležitosti veletržních akcí

Konečná analýza stanový další postupy v marketingovém plánu.