Média a tisk -

Média a tisk

Služby mediální a tiskové kanceláře.

Málokdo si uvědomuje skutečnou sílu mediálních informací a málokdo doceňuje a je školen na komunikaci s médii a novináři, což způsobuje v dosti případech obrovské škody v budování určitého povědomí a image firmy či daného projektu.

I vztahy s médii a veřejností se musí profesionálně budovat a formovat. Ani vytvoření správné tiskové zprávy a použití vhodných slov ve správný čas není vždy v běžném chodu pro vedoucí pracovníky tak jednoduché, a proto je vhodnější využít služeb specializovaných mediálních a tiskových agentur.

Při správném a dlouhodobém přístupu se pak můžete čas od času objevovat i v různých denících, tak jak ukazuje níže i příklad jednoho z našich klientů.


V opačném případě se může i stát, že se článek v tisku objeví, ale ne vždy odpovídá Vašim představám a záměrům.