Public Relations -

Public Relations

Komunikace s médii a styk s veřejností.

Vytvářet požadovaný image firmy u klientů a především u široké veřejnosti, komunikovat s novináři, či připravovat prezentace není pro interního jedince ve firmě vůbec jednoduché a při nejlepší snaze to často bývá i velice neefektivní. Právě proto nabízí naše specializovaná firma svůj tým a mnoha lety budované know-how k externímu využití všem firmám, které chápou nezbytnost a nutnost profesionálního přístupu k marketingu a public relations.

Můžeme zcela dodavatelsky, tedy externě, pro Vás systematicky pracovat a pomoci Vám tak profesionálně a především velice efektivně řešit komplexně veškerou problematiku s marketingem, public relations a vším souvisejícím. Tento nástroj je i součástí marketingového plánu.

Bude jenom na Vás stanovit rozsah naší práce, záleží na cíli, který chce Vaše společnost dosáhnout.

Některé základní body, které můžeme za Vás v oblasti PR řešit:
 • Pomůžeme Vám s formováním Vašeho základního poselství, tak aby Vaše cílové skupiny a veřejnost jasně chápala veškeré Vaše aktivity.

 • Budeme Vaším externím poradcem a předáme Vám efektivní rady a triky v celé oblasti marketingu a public relations.

 • Sjednotíme firemní politiku PR a marketingu.

 • Pomůžeme Vám potlačit sebemenší firemní obavy či strach z médií.

 • Provedeme analýzy a přesné vymezení cílových skupin a stanovíme závazné postupy pro působení na tyto cílové skupiny.

 • Zajistíme systematické budování správného povědomí o firmě a všech jejich skutečných aktivitách.

 • Sjednotíme, upevníme a zvýšíme firemní image:

- vytvářením jednotného firemního vizuálního i mediálního stylu a identity
- corporate identity
- corporate communication
- strategii budování image firmy
- celkovou profilaci firmy u široké veřejnosti

 • Vybereme vhodné komunikační formy a jejich využití

- výběr všech nástrojů public relations

 • Budeme provádět účinnou a systematickou komunikaci a práci nejen s médii.
 • Vytváření reklamních a novinářských textů je pro nás samozřejmostí.

- Komu? Co? Kdy? Jak? Kolik?

 • Zajistíme komplexní a profesionální spolupráci s médii

- proaktivní komunikace o možných problematických tématech
- pravidelné sledování - monitorování médií
- osvětlovací komunikace s médii
- tiskové zprávy pro média o aktivitách, sponzoringu, charitě apod.


Tiskoviny:
- výběf vhodného druhu tiskovin (letáků, zpravodajů, buletinů atd.)
- grafické zpracování
- tisk a výroba
- distribuce (cílená)

Budeme za Vás profesionálně čelit jakékoli negativní publicitě.

Jestliže shrneme výše uvedené body do jednoho, tak pro Vás komplexně zajistíme styk nejen s klienty, ale i s veřejností či potenciálními zákazníky.