Spotřebitelské soutěže -

Spotřebitelské soutěže

Spotřebitelská soutěž je jedna z forem marketingového mixu.

Přínos spotřebitelské soutěže:

- zvýšení prodeje produktů a služeb
- posílení image výrobku – firmy
- upozornění na nový produkt
- získání nových zákazníků
- posílení věrnosti současných zákazníků
- vyvolání dojmu nadstandardních služeb
- okamžitý nárůst prodeje
- získání adres zákazníků pro efektivní adresnou komunikaci (direct marketing)
- možnost vyhodnocení účinnosti
Nabízíme:
Návrh způsobu soutěže v návaznosti na druh výrobku a cílovou skupinu zákazníků.
Návrh a zajištění výherních cen.
Zpracování časového harmonogramu soutěže.
Návrh a realizace reklamní kampaně na podporu soutěže.
Legislativní a právní dohled nad soutěží.
Realizace spotřebitelské soutěže – příjem odpovědí
- evidence odpovědí v elektronické podobě
- distribuce výher
Vyhodnocení soutěže a vytvoření statistických přehledů.

Naše společnost ANERI soutěžní kampaní podpořila prodej a upevnila pozici výrobku "Kubík" na českém trhu.

Jeden z referenčních dopisů od společnosti Maspex Czech.