GDPR

Naše společnost nabízí zkušenosti a praktické dovednosti při poskytování konzultací a poradenských služeb spojených s problematikou

GDPR. Vzhledem k tomu, že každá firma je specifická, musí mít každá firma a instituce vlastní řešení GDPR uzpůsobené na míru své činnosti a podnikání. Je pochopitelné, že pro každou firmu je zavedení GDPR nemalou zátěží administrativní, časovou i finanční.

3

Nabízíme

Všeobecné konzultace o GDPR.

– Pomoc s vytvoření analýzy současného stavu ve firmě s ohledem na připravenost na GDPR.

– Analýza rizik a dopadů GDPR na činnost vaší firmy.

– Pomoc s vytvořením vnitrofiremních směrnic pro nakládání s osobními údaji.

– Doporučení na technické zabezpečení spravovaných údajů.

– Průběžná kontrola dodržování nastavených postupů a jejich aktualizace.

Každá firma by si měla být vědoma práce s osobními údaji, mít je dostatečně zabezpečené, monitorovat nakládání s nimi, automaticky hlásit a řešit jejich případné zneužití a na případnou žádost být schopna všechny údaje o dané osobě smazat a nebo definovaně elektronicky předat.

ZEPTEJTE SE NÁS

Jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše dotazy.

7 + 7 =