[ GDPR ]

Naše společnost nabízí zkušenosti a praktické dovednosti při poskytování konzultací a poradenských služeb spojených s problematikou GDPR. Vzhledem k tomu, že každá firma je specifická, musí mít každá firma a instituce vlastní řešení GDPR uzpůsobené na míru své činnosti a podnikání. Je pochopitelné, že pro každou firmu je zavedení GDPR nemalou zátěží administrativní, časovou i finanční.

3

Nabízíme

Všeobecné konzultace o GDPR.

– Pomoc s vytvoření analýzy současného stavu ve firmě s ohledem na připravenost na GDPR.
– Analýza rizik a dopadů GDPR na činnost vaší firmy.
– Pomoc s vytvořením vnitrofiremních směrnic pro nakládání s osobními údaji.
– Doporučení na technické zabezpečení spravovaných údajů.
– Průběžná kontrola dodržování nastavených postupů a jejich aktualizace.

OCHRANA
 OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Každá firma by si měla být vědoma práce s osobními údaji, mít je dostatečně zabezpečené, monitorovat nakládání s nimi, automaticky hlásit a řešit jejich případné zneužití a na případnou žádost být schopna všechny údaje o dané osobě smazat a nebo definovaně elektronicky předat.

PTEJTE SE,
 JSME ONLINE 

Jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše dotazy.

10 + 1 =

ANERI s.r.o., Hodkovická 52/52
460 06

Odpovědný zástupce: Dalibor Kotek – jednatel
Informace o zpracovánáí osobních údajů

IČ: 25429469
DIČ: CZ25429469

+420 602 458 045
aneri@aneri.cz

Ochrana osobních údajů
© 2024 ANERI s.r.o.