BLOG

Aby se podnikání dařilo

Aby se podnikání dařilo Každý podnikatel si přeje, aby se mu v podnikání dařilo. Mnozí věří, že pokud budou investovat  nemalé prostředky do reklamy a marketingu, úspěch se musí dostavit. Málo kdo ovšem řeší, jak jednotlivé aktivity do sebe zapadají. Reklama se řeší...

číst více

Venkovní reklama

Venkovní reklama S příchodem internetu se začal měnit nejen náš život, ale i marketing a online reklama. I v dnešní onlinové době má ovšem venkovní reklama v marketingovém plánu své místo. Jednou z velkých předností venkovní reklamy je to, že ji uvidí každý. Reklama...

číst více

Pro firmu jsou důležití spokojení a úspěšní zaměstnanci

Pro firmu jsou důležití spokojení a úspěšní zaměstnanci Pokud chceme vybudovat úspěšnou firmu, potřebujeme spokojené a úspěšné zaměstnance. Spokojený zaměstnanec je loajální a úspěšný pracovník je pro firmu efektivnější. Dobré jméno firmy nelze budovat bez spokojených...

číst více

Kvalitní PR buduje dobré jméno firmy

Kvalitní PR buduje dobré jméno firmy Udržování a budování dobré image firmy je důležitým předpokladem úspěšné firmy. Nástrojem pro budování vztahů s veřejností je Public Relations (PR). Úkolem PR je budování dobrého jména firmy. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou...

číst více

Nastartujte svůj pracovní tým

Nastartujte svůj pracovní tým Teambuilding – programy týmové spolupráce jsou spolehlivým nástrojem pro zlepšení komunikace a týmové spolupráce, pročištění atmosféry a rozhýbání zaměstnanců k vyšší produktivitě. Teambuilding je obecný výraz pro různé aktivity, které...

číst více

Marketing realizovaný podle plánu je nejefektivnější

Marketing realizovaný podle plánu je nejefektivnější Marketing realizovaný podle předem stanoveného plánu je efektivnější a finančně méně nákladný oproti náhodně realizovaným marketingovým aktivitám. Marketing realizovaný podle předem stanoveného plánu je efektivnější...

číst více

Spokojený zaměstnanec

Spokojený zaměstnanec Každému je jasné, že relativně spokojený zaměstnanec, který důvěřuje vedení firmy, pracuje uvolněněji, rychleji a spolehlivěji. Aby byli zaměstnanci spokojení, je důležité ve firmě budovat dobré mezilidské vztahy. Každému je jasné, že relativně...

číst více

Poštovní directmailing

Poštovní directmailing Adresná distribuce listovních zásilek – direct mailing je stále jedním ze základních a nejúčinnějších nástrojů marketingu. Adresná distribuce listovních zásilek – direct mailing je stále jedním ze základních a nejúčinnějších nástrojů marketingu....

číst více