Marketing realizovaný podle plánu je nejefektivnější

Marketing realizovaný podle plánu je nejefektivnější Marketing realizovaný podle předem stanoveného plánu je efektivnější a finančně méně nákladný oproti náhodně realizovaným marketingovým aktivitám. Marketing realizovaný podle předem stanoveného plánu je efektivnější...